Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Ban quản lý Quỹ quay vòng - Hội LHPN tỉnh tổ chức giao ban Quý I, triển khai hoạt động Quý II/2020
Nhập ngày: Thứ 7, Ngày 04 / 04 / 2020
Sáng ngày 31/3/2020, Ban quản lý quỹ quay vòng - Hội LHPN tỉnh tổ chức giao ban đánh giá hoạt động triển khai cho hộ gia đình vay vốn xây dựng công trình vệ sinh trong quý I và triển khai hoạt động Quý II/2020. Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý Quỹ chủ trì nội dung giao ban.
Ban quản lý quỹ quay vòng Hội LHPN tỉnh giải ngân tại xã Hồng Thuận và xã Bình Hòa

Trong quý I/2020, hoạt động của quỹ có nhiều khó khăn do tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm cao trong triển khai thực hiện, BQL quỹ quay vòng tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN 6 huyện và Ban quản lý 28 xã, thị trấn thực hiện QQV đã bám sát Kế hoạch hoạt động của quỹ đề ra ngay từ đầu năm để tập trung làm tốt việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ gia đình tại các địa phương, kịp thời thẩm định, xét duyệt và giải ngân cho 225 hộ gia đình tại 18 xã vay vốn với số tiền là 2 tỷ 250 triệu đồng, đạt 88% kế hoạch, tăng 530 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/3/2020, có 5.840 thành viên tại 28 xã, thị trấn của 6 huyện trong tỉnh tham gia vay vốn của quỹ với tổng dư nợ là 22 tỷ 588 triệu đồng. Bên cạnh đó, ban quản lý các xã, thị trấn đã tập trung làm tốt việc kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn vay của các hộ gia đình, do vậy 100% hộ gia đình vay vốn đã xây dựng công trình vệ sinh, không có hộ gia đình phải thu vốn trước hạn do sử dụng sai mục đích. Tập trung đôn đốc thu hồi vốn gốc, lãi, tiết kiệm trả dần hàng tháng của các hộ gia đình vay vốn hoàn trả về Ban quản lý tỉnh đầy đủ, đúng hạn, không có nợ chậm trả, nợ quá hạn.

Kết luận buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý QQV tỉnh nhấn mạnh trong quý II/2020, Ban quản lý QQV tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra giám sát, thẩm định nhu cầu vay vốn của hộ gia đình chặt chẽ, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng vay hộ, vay ké và phát sinh nợ quá hạn, đảm bảo an toàn nguồn vốn. Kịp thời nắm bắt, kiện toàn khi có thay đổi nhân sự BQL các xã/thị trấn, quan tâm hướng dẫn các đơn vị gặp khó khăn trong công tác quản lý, điều hành nguồn vốn và tổ chức giải ngân đảm bảo theo kế hoạch đề ra./.

                                                   Bích Ngần – Hội LHPN tỉnh Nam Định


 :: Tin khác