Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Nam Định tích cực học tập và làm theo Bác
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 04 / 01 / 2022
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh. Đây là động lực quan trọng để chi bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, được cấp ủy cấp trên ghi nhận đánh giá cao.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’. Hàng năm, Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về ‘tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ’; Nghị quyết Đại hội Đảng Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; Nghị quyết 04/NQ-ĐĐ ngày 10/11/2014 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam về ‘đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ’; phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện theo Chủ đề hàng năm, thống nhất giải pháp, tập trung quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên của chi bộ và cơ quan.

 

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng đại diện Công ty Cổ phần thương mại và Xây dựng Hoàng Long

trao quà cho gia đình hội viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Nhận thức việc triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị 05 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Hàng năm tổ chức cho 100% đảng viên trong chi bộ học tập, quán triệt và triển khai các chuyên đề một cách linh hoạt và sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực dưới nhiều hình thức như học trực tuyến, mời báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc Ban chi ủy trực tiếp truyền đạt. Bên cạnh đó, trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng Ban chi ủy đều thông báo các văn bản mới, tình hình thời sự và những nội dung liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,... tới cán bộ, đảng viên. Qua đó cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan. Ngay sau khi học tập nội dung Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức trong cơ quan Hội LHPN tỉnh đã viết thu hoạch, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; chủ động xây dựng kế hoạch công tác cá nhân, xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Bên cạnh đó, Chi bộ cơ quan đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên trong chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ. Phát động cán bộ, đảng viên thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất: Tự tin - Tự trọng - trung hậu - Đảm đang. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm căn cứ quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Với phương châm ‘miệng nói, tay làm…phải thật thà nhúng tay vào việc …phải thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân…. Đảng viên, cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ ‘học tập’ sang ‘làm theo’, luôn ý thức rèn luyện tác phong sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; thực hiện quy định về chế độ đi công tác cơ sở theo tháng, quý, năm. Ít nhất một tháng mỗi cán bộ chuyên trách phải có nội dung làm việc tại 04 cơ sở Hội, trong đó có 01 buổi  làm việc hoặc dự sinh hoạt tại chi hội. Trong 5 năm qua, cán bộ chuyên trách tỉnh làm việc tại cơ sở Hội và chi hội là 3.218 buổi. Hàng năm, chi bộ phát động cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đăng ký sáng kiến, đề tài nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Chi bộ có 73 lượt đảng viên đăng ký thực hiện sáng kiến (năm 2016 có 16/24 đảng viên có sáng kiến; năm 2017 có 14/23 đảng viên có sáng kiến; năm 2018 có 11/23 đảng viên có sáng kiến; năm 2019 có 10/20 đảng viên có sáng kiến; năm 2020 có 9 đảng viên có sáng kiến; năm 2021 có 13 đảng viên tham gia thực hiện sáng kiến). 100% cán bộ đảng viên đăng ký với Chi bộ, lãnh đạo cơ quan giúp đỡ 01 xã khó khăn của địa bàn phụ trách để có chuyển biến tốt hơn năm trước. Chi bộ còn duy trì tổ chức cho đảng viên nói chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh định kỳ theo quý, thông qua đó rèn luyện khả năng thuyết trình cho đội ngũ  đảng viên, cán bộ Hội chuyên trách, nhất là cán bộ mới, cán bộ trẻ. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành triển khai các hoạt động Hội. Hiện nay, 100% cán bộ đảng viên trong chi bộ đã áp dụng  phần mềm quản lý công việc trong việc điều hành, thực hiện nội vụ cơ quan, chi bộ, vận hành hiệu quả trang Web của Hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã nâng cao chất lượng công việc của đảng viên đặc biệt là việc quản lý, xử lý hệ thống văn bản và đánh giá chất lượng công việc của cán bộ hàng ngày, tiết kiệm chi phí hành chính. Chi bộ chú trọng quan tâm, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên được đào tạo, học tập nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn (hiện nay cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh có 24 cán bộ công chức, trong đó có 19 đảng viên;  có 22/24 cán bộ, công chức (100% đảng viên) có trình độ đại học; trong đó có 08 người có trình độ Thạc sỹ; 100% lãnh đạo trưởng ban chuyên môn trở lên có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 100% các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn đảm bảo tiêu chuẩn chức danh…).

Cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh gương mẫu thực hành tiết kiệm trong chi tiêu công, sử dụng tài sản của cơ quan (sử dụng ô tô, điện, nước, văn phòng phẩm...); tiết kiệm thời gian, chi phí cho hội họp, giành kinh phí hỗ trợ cho hoạt động tại cơ sở, đầu tư cho đơn vị điểm và nhân diện. Duy trì trong nhiều năm qua mô hình tiết kiệm theo gương Bác ở cơ quan tỉnh Hội: mỗi người tiết kiệm từ 200.000 - 2.000.000đ/tháng. Trung bình mỗi năm tiết kiệm được 300 triệu đồng hỗ trợ cán bộ công chức vay đi học nâng cao trình độ, giải quyết công việc gia đình. Phát động cán bộ đảng viên tiết kiệm hàng tháng để hỗ trợ cho Bà Phạm Thị Nhỡn - nguyên là cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh, tuổi cao, gia đình khó khăn, hiện nay sinh sống tại xã Hồng Thuận (Giao Thủy) với mức hỗ trợ 300.000 đồng /tháng.

Học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, đảng viên, công

chức cơ quan chi bộ Hội LHPN tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét trong đổi mới lề lối làm việc. Thực hiện nghiêm túc việc đi cơ sở, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ những cơ sở Hội có khó khăn trong hoạt động và kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên phụ nữ để từ đó có giải pháp triển khai các hoạt động sát với thực tiễn, nhu cầu nguyện vọng chính đáng của hội viên phụ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hàng năm, qua đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức: 100% cán bộ cơ quan đạt danh hiệu ‘Lao động tiên tiến’, trong đó có 20% cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu ‘Chiến sỹ cơ sở’; Chi bộ không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, 100% đảng viên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, trong đó 20% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh nhiều năm liên tục đạt hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ, Hội LHPN tỉnh từ năm 2016 đến nay liên tục được khen thưởng: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của TW Hội LHPN Việt Nam, Cờ thi đua của UBND tỉnh, năm 2019 vinh dự được nhận Huân Chương Độc lập hạng Nhì.

 

Cán bộ Hội LHPN tỉnh tham gia hiến máu tại ngày hội những giọt máu hồng - hè 2021

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh tiếp tục quán triệt cán bộ,  đảng viên thực hiện tốt Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về ‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về ‘Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ‘Tự diến biến’, ‘Tự chuyển hóa’; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gương ngay từ các hành vi nhỏ nhất trong cuộc sống đời thường, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc hiệu quả, sáng tạo; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, văn minh. Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, khơi dậy lòng yêu nước, hăng hái thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

Ban Chi ủy – Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Nam Định:: Tin khác