Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN huyện Vụ Bản tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 03 / 2021
Sáng ngày 26/02/2021, Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua, phát động thực hiện tốt phong trào thi đua và chủ đề năm 2021: ’Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền’. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội LHPN huyện, cùng các đồng chí Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, Hội phụ nữ Công an huyện, Ban nữ công LĐLĐ huyện.

 

Hội LHPN huyện Vụ Bản ký giao ước thi đua và hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2021

 Tại hội nghị, Hội LHPN 18 xã, thị trấn và Hội phụ nữ Công an huyện, Ban nữ công liên đoàn lao động huyện đã ký kết giao ước thi đua với Hội LHPN huyện thực hiện 09 tiêu chí thi đua năm 2021: Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội. Phát huy nội lực sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong huyện, chủ động tham mưu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 Hội LHPN huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp huyện Vụ Bản, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia có hiệu quả công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026Tổ chức các hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. 

 Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện ‘Mục tiêu kép’: Quyết liệt phòng chống dịch Covid - 19 và tập trung phát triển kinh tếDuy trì hoạt động quỹ Học bổng Hoàng Ngân, quỹ tiếp bước đến trường, quỹ phụ nữ nghèo; thực hiện chương trình ’Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’ giai đoạn 2021 – 2025. Nâng cao chất lượng quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay và các chương trình dự án do Hội quản lý.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện triển khai chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện một số nội dung trọng tâm trước mắt cần thực hiện là: các đơn vị tiếp tục tổ chức sinh hoạt chi hội tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid -19, thăm hỏi, tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ, đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, các tầng lớp phụ nữ tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua, các Cuộc vận động do Hội phát động. Giám sát và tham gia hiệu quả công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

Hội LHPN huyện Vụ Bản:: Tin khác