Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền năm 2019
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 30 / 01 / 2019
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Nam Định; Căn cứ sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Tỉnh ủy tỉnh Nam Định, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn các cấp hội triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền năm 2019

 :: Tin khác