Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nam Định năm 2019
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 20 / 11 / 2019
Số 582-TB/BTCTU ngày 18/11/2019

 Thông tin chi tiết xem tại::: Tin khác