Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Trao đổi về chuyển đổi số
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 21 / 01 / 2022
- Chuyển đổi số là gì? - Chuyển đổi số quốc gia - Minh họa thí điểm chuyển đổi số - Câu hỏi chuyển đổi số?

file:///C:/Users/Administrator/Documents/Zalo%20Received%20Files/Trinh%20bay%20CDS%20-%20Hoi%20LHPN%20VN-T12-2021.pdf


:: Tin khác