Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ nữ các cấp
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 02 / 12 / 2021
Hiện toàn tỉnh có 282 cán bộ phụ nữ chuyên trách và 3.487 chi hội trưởng phụ nữ. Thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội Phụ nữ, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

 

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đại Thắng (Vụ Bản) tham gia làm đường giao thông.

Xác định ‘cán bộ nào, phong trào ấy’, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các Đề án: ‘Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp’ (Đề án 1891) và ‘Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ, giai đoạn 2019-2025’ (Đề án 1893) của Chính phủ để nâng cao chất lượng đội ngũ. Triển khai đề án, các cấp Hội Phụ nữ rà soát, nắm bắt nhu cầu, nội dung cần tập huấn của cán bộ hội cơ sở, đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó; từ đó xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung tập huấn phù hợp. Cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Hội đều nêu cao ý thức học tập chuyên cần. Trong những năm gần đây, thay vì chú trọng tập huấn kỹ năng tuyên truyền, lý luận chính trị, Hội Phụ nữ các cấp đã đi sâu vào các nội dung nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Hội, kỹ năng quản lý, tập hợp, thu hút hội viên, nắm bắt thông tin tình hình của phụ nữ và trẻ em; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội; tổ chức các hội thi: thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ, ‘Cán bộ chi Hội Phụ nữ giỏi’, ‘Tuyên truyền viên giỏi về phổ biến, giáo dục pháp luật về tôn giáo’, giúp đội ngũ cán bộ Hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và bổ sung kiến thức, kỹ năng hoạt động Hội. Từ năm 2015 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội cho 98 cán bộ Hội cấp cơ sở. Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, các ban, ngành chức năng trong tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo hiểm xã hội… Hàng năm, 100% cán bộ chi hội được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng do cấp ủy và Hội Phụ nữ các cấp tổ chức. Bà Phạm Thị Hồng, Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ số 20, phường Trường Thi (thành phố Nam Định) cho biết: ‘Tôi đã có 13 năm làm Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ. Hàng năm, tôi đều được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội cấp trên tổ chức. Nhờ đó, việc tổ chức hoạt động của chi hội ngày càng hiệu quả và thu hút đông hội viên tham gia. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm chi hội kết nạp 2 đến 3 hội viên mới’.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ đảm bảo cả về số lượng, chất lượng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, trong đó tập trung khâu đột phá ‘Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương và cấp cơ sở’, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Hội tập trung rà soát, phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ nữ, đề xuất với cấp ủy quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng, tạo nguồn cán bộ nữ theo quy định; tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa các tầng lớp phụ nữ với người đứng đầu cấp ủy; phối hợp với cấp ủy các cấp tổ chức giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương về công tác cán bộ nữ, nguồn nhân sự nữ cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nguồn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện và chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 385 lượt cán bộ nữ các cấp được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giữ nhiều chức danh lãnh đạo nữ, trong đó có 83 cán bộ Hội Phụ nữ các cấp được luân chuyển bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Nhiệm kỳ 2021-2026, tỉ lệ nữ cấp ủy cơ sở đạt 21,8% (tăng 5,5% so với nhiệm kỳ 2015-2020); có 16 nữ bí thư đảng ủy, 36 phó bí thư đảng ủy. Nữ cấp ủy cấp huyện đạt 17,3% (tăng 4,4% so với nhiệm kỳ 2015-2020); có 12 nữ ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 50%; tham gia HĐND các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, cấp tỉnh đạt 24,59%; cấp huyện, thành phố đạt 25,71%; cấp xã đạt 25,13%. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN tỉnh đã kiện toàn 5 ủy viên BCH, kiện toàn chức danh chủ tịch; cấp huyện, thành phố kiện toàn 3 chủ tịch, 4 phó chủ tịch; cấp cơ sở kiện toàn 92 chủ tịch, 12 phó chủ tịch... Cùng với việc mở các lớp tập huấn công tác Hội, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, các cấp Hội Phụ nữ còn tăng cường đưa hoạt động hướng về cơ sở, lựa chọn điểm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, mô hình tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ thuộc nhiều đối tượng, vùng khác nhau. Trong đó, tập trung hỗ trợ kỹ thuật, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, chi hội trưởng; phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động như: ‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’, ‘Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM’, ‘Phụ nữ làm kinh tế giỏi’, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội... tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Hội được cọ xát thực tế, nâng cao kỹ năng hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Với nhiều việc làm thiết thực, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh ngày càng đổi mới, thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức Hội và thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội LHPN các cấp tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng về công tác cán  bộ  nữ, đẩy mạnh xây dựng mô hình tập hợp, thu hút hội viên, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp đạt chuẩn theo quy định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ làm công tác Hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Báo Nam Định:: Tin khác