Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo tài liệu 'Hội LHPN Việt Nam với công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội”
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 18 / 10 / 2022
Ngày 11-12/10/2022, Hội LHPN tỉnh Nam Định phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tài liệu “Vai trò của Hội LHPN trong quá trình hoạch định và thực hiện các chính sách về an sinh xã hội”


            Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Cao Thị Hồng Minh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Trần Thị Định - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định; đồng chí Nguyễn Hải Đạt - Điều phối chương trình quốc gia ILO; đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hồng - Chuyên gia ILO; dư Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh; các đồng chí Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc.

Bà Nguyễn Diệu Hồng - Chuyên gia ILO trình bày dự thảo đề cương chi tiết Dự thảo Tài liệu tập huấn tại hội thảo.

Ông Nguyễn Hải Đạt - Điều phối chương trình quốc gia ILO phát biểu bổ sung hoàn thiện vào Dự thảo tài liệu tại hội thảo

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo tài liệu, cho rằng tài liệu đã đánh giá, phân tích kỹ lưỡng từ nhiều khía cạnh an sinh xã hội, cùng với đó các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến về bố cục và nội dung của dự thảo tài liệu ở các góc nhìn đa chiều, toàn diện hơn về an sinh xã hội, cũng như vai trò của Hội LHPN các cấp trong quá trình hoạch định và thực hiện các chính sách về an sinh xã hội.

Đ/c Trần Thị Định - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu,
tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Cuốn tài liệu

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Mận - UVBTV, Trưởng ban GĐXH - Kinh tế tham gia
đóng góp ý kiến vào Dự thảo cuốn tài liệu

Kết thúc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hồng - Chuyên gia ILO đã ghi nhận và khẳng định các ý kiến đóng góp chất lượng, trách nhiệm của đại biểu, đó là cơ sở quan trọng để chuyên gia phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội LHPN Việt Nam xây dựng Bộ tài liệu thực sự khoa học, logic và sẽ là cẩm nang thiết thực cho cán bộ Hội LHPN các cấp trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới./.

                                                                        Ngô Thị Hoa - Ban Xây dựng Tổ chức Hội:: Tin khác