Website liên kết

 • ĐĂNG KÝ Ý TƯỞNG KHỞI SỰ KINH DOANH/ KHỞI NGHIỆP

  * Tên ý tưởng/ Dự án:
  * Mục tiêu chính:
  * Sản phẩm/dịch vụ sẽ giải quyết được vấn đề/ thách thức gì trên thị trường hiện nay? Sản phẩm/dịch vụ dự kiến bán cho ai? Bán ở đâu? Mức giá của sản phẩm/dịch vụ sẽ như thế nào để có sức cạnh tranh?):
  * Điểm mới của sản phẩm/ dịch vụ? (có áp dụng khoa học công nghệ, phương pháp mới không? Nêu rõ khả năng cạnh tranh, ưu điểm, tính sáng tạo của sản phẩm/dịch vụ)
  * Dự kiến mức lợi nhuận đạt được sau 1 năm là bao nhiêu?

  Doanh thu (đồng) Chi phí (đồng) Lợi nhận (đồng)
  Năm đầu tiên
  Năm thứ ba

  * Mô tả những đóng góp, tác động của ý tưởng/kế hoạch cho môi trường, xã hội và đặc biệt cho cộng đồng, cụ thể:
  * Nêu những khó khăn, thách thức mà bạn gặp phải khi thực hiện ý tưởng/ kế hoạch và mong muốn được hỗ trợ từ Hội?
  THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁ NHÂN/ ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC