Website liên kết

 • Phụ nữ Nam Định Chung sức xây dựng NTM

  Thứ 5, Ngày 12 / 08 / 2021
  Với việc triển khai nhiều phong trào, mô hình thiết thực tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), các cấp Hội Phụ nữ huyện Xuân Trường đã phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hệ sinh thái, môi trường sống xanh - sạch - đẹp trên địa bàn.
  Thứ 6, Ngày 25 / 06 / 2021
  Xác định công tác vệ sinh môi trường có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tích cực phối hợp với ngành chức năng, chỉ đạo các cấp Hội thành lập và nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng.
  Thứ 2, Ngày 12 / 04 / 2021
  Những năm qua, phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ ở tỉnh ta đã khơi dậy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong toàn xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của con người trong quan hệ với gia đình và cộng đồng. Việc triển khai thực hiện phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp.
  Thứ 4, Ngày 10 / 03 / 2021
  Hội Phụ nữ xã Nam Toàn (Nam Trực) hiện có 1.141 hội viên. Trong những năm qua, cùng với việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Phụ nữ xã Nam Toàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên thông qua các hoạt động khuyến khích hội viên phát triển kinh tế và phong trào văn nghệ, tập luyện TDTT.
  Thứ 6, Ngày 08 / 01 / 2021
  Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phát động cuộc thi ‘101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh’. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh sẽ trao 20 giải; tổng kết một nhiệm kỳ sẽ trao 1 giải đặc biệt và 100 giải. Các giải thưởng được trao là những mô hình, sáng kiến, cách làm sáng tạo của các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ đã được triển khai trong xây dựng NTM hiệu quả tại địa phương.
  Thứ 5, Ngày 17 / 12 / 2020
  Trong những năm qua, cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội LHPN các cấp tỉnh Nam Định luôn quan tâm, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, tập luyện thể dục - thể thao với phương châm ‘mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phù hợp để bảo vệ sức khỏe nâng cao chất lượng cuộc sống’. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ, hội viên phụ nữ rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
  Thứ 4, Ngày 09 / 12 / 2020
  Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu hiện có gần 59 nghìn hội viên sinh hoạt tại 546 chi hội thuộc 34 xã, thị trấn. Xác định công tác tập hợp, thu hút hội viên là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng tổ chức Hội, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa mô hình, hình thức tuyên truyền…, từ đó nâng cao tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên.
  Thứ 3, Ngày 01 / 12 / 2020
  Về xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) hỏi bà Trần Thị Kén, chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ thôn Lang Xá thì hầu như ai cũng biết. Trong 15 năm là chi hội trưởng phụ nữ thôn Lang Xá, bà Kén đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của chi hội, của thôn, đặc biệt trong việc vận động hội viên phụ nữ chung sức xây dựng NTM.
  1 - 8   72