Website liên kết

 • Nghị quyết


  TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Tên văn bản : Cơ quan ban hành: Năm ban hành :
  STT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
  1 Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bộ Chính trị 27/04/2007 Download
  2 Nghị quyết V/v phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Nam Định 28/06/2016 Download
  3 Nghị quyết phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Nam Định 23/06/2016 Download