Website liên kết

 • Văn bản - Tài liệu

  Chủ nhật, Ngày 23 / 01 / 2022
  Nhu cầu sử dụng mạng xã hội để giao lưu, mua bán và trao đổi thông tin đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của con người trong đời sống hiện nay. Nhưng mạng xã hội cũng là nơi ẩn giấu những nguy hiểm không lường trước được. Vì thế, cần phải thực hiện những biện pháp sau để đảm bảo an toàn khi sử dụng mạng xã hội.
  Thứ 7, Ngày 22 / 01 / 2022
  Từ tháng 1/2022, 5 điểm mới nhất về CCCD gắn chip có hiệu lực, cụ thể:
  Thứ 7, Ngày 22 / 01 / 2022
  Cuốn “Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại” được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) xây dựng và hoàn thiện với mong muốn trở thành cuốn cẩm nang với những thông tin hữu ích, cần thiết cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại.
  Chủ nhật, Ngày 23 / 01 / 2022
  Sổ tay truyền thông nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu do Ban Tuyên giáo, Hội LHPN Việt Nam in và phát hành nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hoạt động tuyên truyền giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng
  Chủ nhật, Ngày 23 / 01 / 2022
  Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của phụ nữ cả nước, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của tổ chức Hội và đánh dấu sự tham gia ngày càng tích cực, chủ động của các tầng lớp phụ nữ vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.
  Thứ 4, Ngày 19 / 01 / 2022
  Thông báo phân công Lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN tỉnh phụ trách, theo dõi hoạt động Hội tại các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộ
  Thứ 3, Ngày 18 / 01 / 2022
  Thông báo số 02/TB-BTV, ngày 27/12/2021 về việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy và đổi tên gọi các Ban Hội LHPN tỉnh Nam Định
  Thứ 3, Ngày 18 / 01 / 2022
  Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội năm 2022
  1 - 8   91