Website liên kết

 • Văn bản - Tài liệu

  Thứ 5, Ngày 22 / 10 / 2020
  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng
  Thứ 5, Ngày 01 / 10 / 2020
  Cuốn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai” được biên soạn để hỗ trợ các Bộ, Ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro theo quy định tại Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, nhân dân.
  Thứ 6, Ngày 21 / 08 / 2020
  Trung ương Hội LHPN Việt Nam thông báo tuyển dụng một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại Trường trung cấp Lê Thị Riêng năm 2020 thuộc TW Hội.
  Thứ 4, Ngày 19 / 08 / 2020
  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - 90 năm trưởng thành và phát triển
  Thứ 3, Ngày 18 / 08 / 2020
  4678/ĐCT-TG v/v: Triển khai sử dụng tài liệu sinh hoạt hội viên
  Thứ 5, Ngày 25 / 06 / 2020
  Nằm trong việc triển khai (năm thứ hai) thực hiện thí điểm 'Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình', Tờ rơi đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình.
  Thứ 4, Ngày 13 / 05 / 2020
  Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng công chức như sau:
  Thứ 6, Ngày 08 / 05 / 2020
  Công văn 559/CV- BTV v/v phát động hưởng ứng 2 cuộc thi của Hội LHPN Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc Da cam Việt Nam (kèm thể lệ)
  1 - 8   58