Website liên kết

 • Văn bản của Tỉnh hội

  Thứ 6, Ngày 08 / 05 / 2020
  Công văn 559/CV- BTV v/v phát động hưởng ứng 2 cuộc thi của Hội LHPN Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc Da cam Việt Nam (kèm thể lệ)
  Thứ 3, Ngày 24 / 03 / 2020
  Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Thứ 5, Ngày 21 / 11 / 2019
  Công văn số 482/CV-BTV ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định
  Thứ 4, Ngày 20 / 11 / 2019
  Số 582-TB/BTCTU ngày 18/11/2019
  Thứ 4, Ngày 30 / 10 / 2019
  Cắn cứ CV số: 886/UBND-VP3 ngày 23 tháng 10 năm 2019
  Thứ 6, Ngày 11 / 10 / 2019
  Thông báo số 28/TB-BTV của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  Thứ 2, Ngày 23 / 09 / 2019
  Kế hoạch số 145/KH-BTV
  Thứ 6, Ngày 06 / 09 / 2019
  CV số 445/CV-BTV ngày 6/9/2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Nam Định
  1 - 8   33