Website liên kết

 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

  Thứ 2, Ngày 17 / 08 / 2020
  Với sứ mệnh ‘Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, thời gian qua, Quỹ TYM huyện Vụ Bản đã khảo sát nhu cầu vay vốn, giúp hàng nghìn chị em được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
  Thứ 5, Ngày 11 / 06 / 2020
  Phát huy truyền thống bất khuất, kiên cường của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, phụ nữ Nam Định luôn đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh. Trong đó các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đóng góp xứng đáng vào thành tựu xây dựng NTM, góp phần đưa tỉnh Nam Định trở thành một trong hai tỉnh dẫn đầu hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh NTM của cả nước. Trên các lĩnh vực hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu như những bông hoa đẹp trong vườn hoa ‘người tốt, việc tốt’, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.
  Thứ 5, Ngày 11 / 06 / 2020
  Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Hải Hưng (Hải Hậu) đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia.
  Thứ 2, Ngày 10 / 02 / 2020
  "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Thứ 2, Ngày 20 / 01 / 2020
  Đón Xuân Canh Tý 2020, chúng ta đọc lại bài thơ chúc Tết xuân Canh Tý 1960 của Bác Hồ 60 năm trước: Mừng Nhà nước ta 15 xuân xanh! Mừng Đảng chúng ta 30 tuổi trẻ! Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua…
  Thứ 4, Ngày 29 / 05 / 2019
  Với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động thiết thực.
  Thứ 2, Ngày 18 / 02 / 2019
  Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện sát với thực tiễn; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành nền nếp, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ công tác Hội.
  Thứ 6, Ngày 15 / 02 / 2019
  Mùa Xuân Kỷ Hợi 1959 cách đây vừa tròn 60 năm, Bác Hồ đã phát động Tết trồng cây với tư tưởng là một cuộc cách mạng cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái làm cho ‘phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp’.
  1 - 8   33