Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Công bố tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 30 / 10 / 2019
Cắn cứ CV số: 886/UBND-VP3 ngày 23 tháng 10 năm 2019

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định công bố: Tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2019


:: Tin khác