Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN các cấp và Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 19 / 01 / 2021
Ngày 13/01/2020, BTV Hội LHPN tỉnh phối hợp với BCH Bộ đội biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2020, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2021 và tổng kết 3 năm chương trình ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’ giai đoạn 2018- 2020.

 Trong năm 2020, Chương trình phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng đã bám sát mục tiêu phát triển KTXH cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu đề ra. Nổi bật là công tác phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII; Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về ‘Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới’, Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; tình hình chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ Tám của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05/CT- BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  gắn với triển khai thực hiện Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề ‘90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em’ lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ  IX; Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2020); Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu bằng những việc làm thiết thực: đảm nhận trồng hàng cây xanh chắn sóng, thu gom rác thải bảo vệ môi trường, làm vệ sinh khu dân cư, trồng hoa ở các trục đường giao thông thôn, xóm; giải tỏa dòng sông, tuyên truyền mua BHYT; Củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phong trào quần chúng ở địa phương hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò của phụ nữ và các tầng lớp nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

Đồng chí Trần Thị Định – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh điều hành chương trình thảo luận kế hoạch phối hợp năm 2021

Bên cạnh đó, hai ngành duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hiệu quả:  mô hình ‘Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển’, Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường khu vực biển’’, Tự quản an ninh, trật tự tuyến biển’,thực hiện ‘5 tự quản, 3 tự phòng, 2 tự bảo vệ’; thành lập mô hình ‘Khu dân cư kiểu mẫu’ trong việc quản lý người thân trong gia đình, góp phần thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động ‘Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch’ ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’ gắn với phong trào ‘Xây dựng khu dân cư 5 không’, gia đình văn hóa…. Cán bộ nhân dân có ý thức tham gia xây dựng, củng cố nội quy, quy ước, quy định về ANTT.

Những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh BĐBP tỉnh đã góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực biên giới biển của tỉnh ngày càng phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định về quốc phòng - an ninh, đồng thời đã khẳng định và phát huy vai trò của Hội LHPN các cấp trong tham gia xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Đối với chương trình ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’, qua 3 năm thực hiện, chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp và cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh đã tự nguyện ủng hộ và vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất, tiền mặt với tổng số tiền 154 triệu đồng (trong đó 112 triệu đồng tiền mặt) tặng hội viên phụ nữ xã Môn Sơn,  huyện Con  Cuông, tỉnh Nghệ An. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biên giới.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu - Phó Chỉnh ủy
Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đại diện hai ngành ký kết chương trình phối hợp năm 2021

Trong năm 2021, hai ngành xác định 7 nội dung cơ bản thực hiện trong đó trọng tâm đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh biên giới, tham gia củng cố, xây dựng cơ sở hội; ủng hộ các chủ trương, giải pháp, các dự án về phát triển kinh tế biển, các sự kiện trọng đại của đất nước, của hai ngành như: tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội và đơn vị cơ sở xác định nội dung trọng tâm, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa bàn để triển khai thực hiện hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình phối hợp, góp phần thực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.

                                                       Đỗ Hoài- Hội LHPN tỉnh Nam Định:: Tin khác