Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN huyện Xuân Trường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra giám sát hoạt động công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2020 và tập huấn triển khai hướng dẫn Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 24 / 11 / 2020
Chiều ngày 20/11/2020, Hội LHPN huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra giám sát hoạt động công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2020 và tập huấn triển khai hướng dẫn Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các đồng chí là UVBCH, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở.

Đ/c Phạm Thị Minh Hiếu – HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện chủ trì hội nghị

Từ ngày 06 - 19/11/2020, Hội LHPN huyện Xuân Trường đã tiến hành kiểm tra giám sát tại 20/20 cơ sở Hội để đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong năm 2020; trong đó tập trung kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 với chủ đề ‘An toàn cho phụ nữ và trẻ em’ và đợt thi đua đặc biệt ‘90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em’; kết quả thực hiện cuộc vận động ‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’; mô hình ‘chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới’; đặc biệt là việc thực hiện các Đề án, chương trình phối hợp, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện giám sát phản biện xã hội…, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, tăng cường trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp trong việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra chuyên đề về việc triển khai một số hoạt động trọng tâm và công tác triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Thông qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện các vấn đề còn bất cập trong thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội để đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

 Qua kiểm tra các hoạt động cho thấy, việc thực hiện các phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội được Hội Phụ nữ các xã, thị trấn phát động sâu rộng tới toàn thể hội viên phụ nữ. Công tác Hội và phong trào phụ nữ  đã có sự chuyển biến về nhiều mặt. Hội LHPN các xã, thị trấn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền với 180 cuộc cho 48970 lượt HVPN tham gia; đặc biệt là tuyên truyền về phòng chống Covid, tuyên truyền vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, khảo sát, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo đa chiều, giúp đỡ hội viên vay các nguồn vốn do Hội quản lý với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Tích cực vận động hội viên tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng, chăm sóc dặm tỉa trên 80.000m các tuyến đường hoa. Phát triển các mô hình CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT, CLB sống vui, sống khỏe thu hút hội viên phụ nữ  tham gia hoạt động Hội, giám sát các vấn đề liên quan đến phụ nữ như việc chi trả phụ cấp chi hội trưởng, việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình, giám sát việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… Ngoài ra, BCH Hội PN các cấp cũng đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương một cách có hiệu quả.

          Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên; triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội cũng như tập huấn hướng dẫn Hội PN cơ sở một số vấn đề cơ bản về Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 như: việc xây dựng văn kiện Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự, về đại biểu dự đại hội, công tác tuyên truyền và thời gian tổ chức Đại hội… để các cấp Hội, cán bộ Hội chủ chốt, chuyên trách hiểu rõ, nắm vững những nội dung mới, cốt lõi trong việc tổ chức Đại hội. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức Đại hội để cùng trao đổi, rút ra những bài học, giải pháp trong việc thực hiện tại kỳ Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện đề nghị các cơ sở Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc khắc phục hạn chế, sai sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và lĩnh hội nội dung tập huấn triển khai các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên để tổ chức thực hiện tại cơ sở đạt hiệu quả, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp cơ sở./.

Một số hình ảnh:

Hội LHPN huyện kiểm tra tại Hội Phụ nữ xã Xuân Ngọc

Lãnh đạo địa phương xã Xuân Bắc dự và phát biểu tại buổi kiểm tra Hội PN xã


Chi trưởng phụ nữ phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra xã Xuân Phong

 

Hội LHPN huyện Xuân Trường:: Tin khác