Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN huyện Ý Yên ký giao ước thi đua năm 2021
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 04 / 03 / 2021
Chiều ngày 01/3/2021, tại hội trường khối đoàn thể, Ban thường vụ Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 với Hội LHPN các xã, thị trấn, Hội phụ nữ Công an huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí thường trực, cán bộ chuyên trách Hội LHPN huyện và chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn.

 Năm 2021, là năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt đối với các cấp Hội phụ nữ trong huyện sẽ tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận rất kỹ và thống nhất ký kết các nội dung thi đua để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 cụ thể: 09 tiêu chí thi đua đề ra tập trung thực hiện đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp huyện Ý Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVI nhiệm kỳ 2016- 2021, các chương trình, kế hoạch của BTV Hội LHPN tỉnh; Tham gia có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ý Yên khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện ‘mục tiêu kép’: vừa tham gia phòng chống dịch Covid – 19, vừa tập trung phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

Với sự quyết tâm cao, đoàn kết, các cấp Hội cùng cam kết triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Cùng các cấp ủy Đảng, ban ngành hoàn thành thắng mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế.

                                                                   Hội LHPN huyện Ý Yên:: Tin khác