Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Hướng dẫn số 09 của Trung ương Hội về triển khai thực hiện đề án 'Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025'
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 07 / 05 / 2018
Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 'Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025' (Gọi tắt là Đề án), Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn Hội LHPN các tỉnh/ thành triển khai thực hiện Đề án

 :: Tin khác