Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Tài liệu truyền thông về An toàn thực phẩm
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 17 / 04 / 2019
Tờ rơi truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Tờ rơi: Bảo đảm An toàn thực phẩm thức ăn đường phố


 

Tờ rơi điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể


 

Tờ rơi điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất


 

Tờ rơi không sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm

 
 

Tờ rơi hướng dẫn bảo quản thực phẩm


 

Tờ rơi hướng dẫn kinh doanh phụ gia thực phẩmTờ rơi Hướng dẫn lựa chọn một số thực phẩm thông thường


 
 
 
 
 


:: Tin khác