Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Tập huấn công tác Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp huyện Nghĩa Hưng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 23 / 12 / 2020
Chiều ngày 15/12/2020, Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự hội nghị có đồng chí lãnh đạo ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Hội LHPN huyện, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện và Chủ tịch Hội LHPN 24 xã, thị trấn trong toàn huyện.

 


Các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi tại Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Kế hoạch 190/KH-BTV ngày 05/10/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021- 2026; thông tri số 03 –TT/HU ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội phụ nữ huyện Nghĩa Hưng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2021 – 2026); Kế hoạch số 38/ KH–BTV ngày 26 tháng 10 năm 2020 của BTV Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp huyện Nghĩa Hưng nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn một số nội dung quan trọng như: công tác chuẩn bị Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự, tiêu chuẩn Ủy viên ban chấp hành, cơ cấu ban chấp hành, độ tuổi tham gia Ban chấp hành, số lượng Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt; Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; Hướng dẫn chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, gợi ý chương trình Đại hội và Đề cương báo cáo chính trị; Công tác tuyên truyền Đại hội…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi, phân tích những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nhất là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, xây dựng Báo cáo chính trị …

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho cán bộ Hội LHPN các cấp trong huyện nắm vững các văn bản lãnh đạo và hướng dẫn của Đảng, của các cấp Hội để chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo kế hoạch, BTV Hội LHPN huyện sẽ Đại hội điểm tại Hội LHPN thị trấn Liễu Đề vào cuối tháng 02 hoặc đầu tháng 3 năm 2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành trong quý II, Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện hoàn thành trong quý III năm 2021./.

Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng:: Tin khác