Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'.
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 06 / 09 / 2019
CV số 445/CV-BTV ngày 6/9/2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Nam Định

Thực hiện công văn số 3525/CV-ĐCT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và công văn số 843-CV/BTGTU ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm ‘Tìm hiểu 90 năm  lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam’ do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn).

Để cuộc thi tạo sự lan tỏa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc quan tâm chỉ đạo, triển khai, thông tin tới các đơn vị cơ sở tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tìm hiểu về lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia Cuộc thi.

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ nhất sẽ bắt đầu từ 10h00’ thứ hai ngày 26/8/2019. Mở kết quả thi vào 9h30’ thứ hai tuần kế tiếp và bắt đầu thi từ 10h sáng thứ hai hàng tuần. Tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 9h00’ thứ hai ngày 30/12/2019 trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn).Giao diện VCNET khi đăng ký tài khoản thành công :: Tin khác