Hội Phụ nữ Xuân Trường hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Xuân Trường đã tuyên truyền, vận động hội viên hăng hái thi đua sản xuất, mạnh dạn khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn vay, mở các lớp đào tạo nghề......

Hội LHPN huyện Mỹ Lộc phối hợp với TYM – chi nhánh thành phố Nam Định bàn giao ‘công trình cây xanh’

Chiều ngày 16/6/2021, Hội LHPN huyện Mỹ Lộc phối hợp với TYM – Chi nhánh thành phố Nam Định tổ chức hội nghị bàn giao ‘Công trìnhCây xanh’ – Công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV,...

Hội LHPN huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2021- 2026

Chiều ngày 15/6/2021, Ban chấp hành Hội LHPN huyện Xuân Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp phiên thứ nhất. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội...

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Xuân Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 10 và 11/6/2021, Hội LHPN huyện Xuân Trường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực; từ đó giúp hội viên nâng cao ý thức...

PNV (5/2021, số 2) Hội LHPN huyện Nam Trực thi đua lập thành tích chào...
See video
See video
See video


Website liên kết

  • Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Xuân Trường đã tuyên truyền, vận động hội viên hăng hái thi đua sản xuất, mạnh dạn khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn vay, mở các lớp đào tạo nghề... Qua đó, giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, chủ động áp dụng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, vươn lên ổn định cuộc...
    Chiều ngày 16/6/2021, Hội LHPN huyện Mỹ Lộc phối hợp với TYM – Chi nhánh thành phố Nam Định tổ chức hội nghị bàn giao ‘Công trìnhCây xanh’ – Công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp huyện Mỹ Lộc, nhiệm kỳ 2021 – 2026’ cho Hội LHPN xã Mỹ...
    Bằng việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các chương trình, công tác Hội, Hội Phụ nữ Giao Thủy đã có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng NTM và nâng cao đời sống cho hội viên.
    Những năm qua, phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ ở tỉnh ta đã khơi dậy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong toàn xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của con người trong quan hệ với gia đình và cộng đồng. Việc triển khai thực hiện phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ đã huy...
    Cuộc thi tổ chức với mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện Đại...