Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Hội nghị phát động, ký giao ước thi đua năm 2023
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 10 / 03 / 2023
Hội LHPN Thành phố Nam Định Tổ chức Hội nghị phát động, ký giao ước thi đua năm 2023 với Hội LHPN các phường/xã/đơn vị trực thuộc

 

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023. Sáng ngày 16/02/2023, Hội LHPN thành phố Nam Định đã tổ chức hội nghị phát động, ký giao ước thi đua với Hội LHPN các phường/xã và đơn vị trực thuộc.


Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

          Hội nghị đã thảo luận, thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể:

 (1) Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”; gắn với thực hiện các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đề ra. Phấn đấu: Mỗi phường, xã tăng ít nhất 25% hội viên trong tổng số hội viên đã xác định phát triển trong nhiệm kỳ; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được bồi dưỡng công nghệ thông tin, tập huấn và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý cán bộ, hội viên;

(2) Triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

(3) Triển khai các hoạt động tham gia Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025; chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Duy trì và nhân rộng hiệu quả mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”; Nhân diện mô hình Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tại 100% Chi hội thuộc xã Nam Vân;

(4) tham gia giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới;

(5) Nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác của các tổ chức tín dụng. Phấn đấu: tăng 10% dư nợ, nợ quá hạn giảm dưới 1%, không có nợ xấu; tuyên truyền, vận động thành viên vay vốn tham gia mức tiết kiệm từ 50.000đ/người/tháng;

(6) Thực hiện có hiệu quả chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Chương trình: “Mẹ đỡ đầu, "Triệu phần quà san sẻ yêu thương". Duy trì hiệu quả hoạt động của quỹ học bổng Hoàng Ngân, qũy Vì phụ nữ nghèo và nộp hội phí theo đúng chỉ tiêu;

(7) Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện và giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên  nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội;

(8) Triển khai hiệu quả 02 Đề án của Thủ tướng Chính phủ: Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”.;

(9) Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đột xuất do Hội LHPN tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra;

(10) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ về Hội LHPN thành phố đảm bảo quy định.

      Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố, Hội LHPN các phường, xã, đơn vị trực thuộc quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Hội LHPN thành phố Nam Định:: Tin khác