Website liên kết

 • Văn bản của Tỉnh hội

  Chủ nhật, Ngày 23 / 01 / 2022
  Sổ tay truyền thông nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu do Ban Tuyên giáo, Hội LHPN Việt Nam in và phát hành nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hoạt động tuyên truyền giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng
  Thứ 6, Ngày 04 / 02 / 2022
  Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của phụ nữ cả nước, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của tổ chức Hội và đánh dấu sự tham gia ngày càng tích cực, chủ động của các tầng lớp phụ nữ vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.
  Thứ 4, Ngày 19 / 01 / 2022
  Thông báo phân công Lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN tỉnh phụ trách, theo dõi hoạt động Hội tại các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộ
  Thứ 3, Ngày 18 / 01 / 2022
  Thông báo số 02/TB-BTV, ngày 27/12/2021 về việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy và đổi tên gọi các Ban Hội LHPN tỉnh Nam Định
  Thứ 3, Ngày 18 / 01 / 2022
  Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội năm 2022
  Thứ 3, Ngày 18 / 01 / 2022
  Kế hoạch triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid - 19
  Thứ 6, Ngày 31 / 12 / 2021
  Thực hiện Kế hoạch số 1162/KH-ĐCT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về tổ chức Cuộc thi ‘Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid - 19 và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai’; Để cuộc thi tạo sự lan tỏa và thông qua cuộc thi tìm kiếm, lựa chọn các thông điệp truyền thông, phát hiện các gương phụ nữ và sáng kiến điển hình về bình đẳng giới và phòng, chống thiên tai trong công tác tuyên truyền của Hội LHPN Việt Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai & UN Women. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện
  Thứ 6, Ngày 31 / 12 / 2021
  Thực hiện công văn số 909/UBND-VP ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao cho Hội LHPN tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động Cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông” do Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWomen) tổ chức;
  1 - 8   43