Website liên kết

 • Văn bản của Tỉnh hội

  Thứ 6, Ngày 19 / 03 / 2021
  Cuộc thi do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức nhằm hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021, đồng thời, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
  Thứ 6, Ngày 08 / 05 / 2020
  Công văn 559/CV- BTV v/v phát động hưởng ứng 2 cuộc thi của Hội LHPN Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc Da cam Việt Nam (kèm thể lệ)
  Thứ 3, Ngày 24 / 03 / 2020
  Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Thứ 5, Ngày 21 / 11 / 2019
  Công văn số 482/CV-BTV ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định
  Thứ 4, Ngày 20 / 11 / 2019
  Số 582-TB/BTCTU ngày 18/11/2019
  Thứ 4, Ngày 30 / 10 / 2019
  Cắn cứ CV số: 886/UBND-VP3 ngày 23 tháng 10 năm 2019
  Thứ 6, Ngày 11 / 10 / 2019
  Thông báo số 28/TB-BTV của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  Thứ 2, Ngày 23 / 09 / 2019
  Kế hoạch số 145/KH-BTV
  1 - 8   34