Website liên kết

 • Văn bản - Tài liệu

  Thứ 5, Ngày 26 / 01 / 2023
  Hội LHPN tỉnh Nam Định phát động cuộc thi ảnh trực tuyến "ÁO DÀI VIỆT - KHOẢNH KHẮC ĐẸP BÊN GIA ĐÌNH" năm 2023 trên trang Fanpage của Hội LHPN tỉnh.
  Thứ 5, Ngày 26 / 01 / 2023
  Hội LHPN tỉnh Nam Định phát động cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"
  Thứ 6, Ngày 30 / 12 / 2022
  Sự kiện/hoạt động nổi bật của các cấp Hội PN tỉnh Nam Định năm 2022
  Thứ 4, Ngày 09 / 11 / 2022
  Hội LHPN tỉnh phát động và triển khai cuộc thi "Các công trình/phần việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh giai đoạn 2022-2026".
  Chủ nhật, Ngày 09 / 10 / 2022
  Phụ nữ Nam Định chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022); 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
  Thứ 4, Ngày 21 / 09 / 2022
  Khóa học tập huấn "Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ" sẽ được diễn ra từ ngày 20/9 - 22/9/2022 tại tỉnh Nam Định
  Thứ 4, Ngày 31 / 08 / 2022
  Phụ nữ Nam Định chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
  Thứ 4, Ngày 31 / 08 / 2022
  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai có Công văn số 729-CV/BTGTU về việc phối hợp triển khai Cuộc thi 'Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982', Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Nam Định triển khai, tích cực tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Cuộc thi này.
  1 - 8   125