Website liên kết

 • Kế hoạch


  TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Tên văn bản : Cơ quan ban hành: Năm ban hành :
  STT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
  1 Kế hoạch số 20/KH-BTV, ngày 29/4/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 . Hội LHPN tỉnh Nam Định 22/04/2022 Download
  2 Kế hoạc số 23/KH-BTV, ngày 18/5/2022 về việctriển khai Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 18/05/2022 Download
  3 Kế hoạch số 22/KH-BTV, ngày 9/5/2022 về Học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay” Hội LHPN tỉnh Nam Định 09/05/2022 Download
  4 Kế hoạch số 02/KH-ĐCT, ngày 25/3/2022 về tổ chức Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống Hội Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 25/03/2022 Download
  5 Kế hoạch số 17/KH-BTV, ngày 28/3/2022 về thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 28/03/2022 Download
  6 Kế hoạch số 13, ngày 07/3/2022 triển khai hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 07/03/2022 Download
  7 Kế hoạch số 15/KH-BTV, ngày 18/2/2022 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV Hội LHPN tỉnh Nam Định 18/02/2022 Download
  8 Kế hoạch số 09/KH-BTV, ngày 07/1/2022 về triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid - 19 Hội LHPN tỉnh Nam Định 07/01/2022 Download
  9 Hướng dẫn số 03/HD-BTV, ngày 19/01/2022 về nội dung, tiêu chí, cách thức bình chọn “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII Hội LHPN tỉnh Nam Định 19/01/2022 Download
  10 Kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 17/01/2022 Download
  11 Kế hoạch số 08/KH-BTV về thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 Hội LHPN tỉnh Nam Định 06/01/2022 Download
  12 Kế hoạch số 06/KH-BTV về triển khai cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông" Hội LHPN tỉnh Nam Định 13/12/2021 Download
  13 Kế hoạch số 07/KH-BTV về kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác vay vốn Ngân hàng CSXH năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 28/12/2021 Download
  14 Thông báo số 01/TB-BTV về kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 15/10/2021 Download
  15 Kế hoạch số 236/KH-BTV về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong thời kì mới Hội LHPN tỉnh Nam Định 29/09/2021 Download
  16 Kế hoạch số 73/KHPH-HPN-BDBP thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2025 Hội LHPN tỉnh Nam Định 15/03/2021 Download
  17 Kế hoạch số 04/KH-BTV về triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII Hội LHPN tỉnh Nam Định 27/10/2021 Download
  18 Kế hoạch số 03/KH-BTV về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hội LHPN tỉnh Nam Định 08/11/2021 Download
  19 Kế hoạch số 154/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” UBND tỉnh Nam Định 27/12/2021 Download
  20 Kế hoạch triển khai Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước Bộ Nội vụ 18/07/2013 Download
  1 - 20   21