Website liên kết

 • Kế hoạch


  TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Tên văn bản : Cơ quan ban hành: Năm ban hành :
  STT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
  1 Thông tin chung về Phát động cuộc thi “PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI XANH” NĂM 2024 Hội LHPN tỉnh Nam Định 26/02/2024
  2 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” năm 2024 Hội LHPN tỉnh Nam Định 26/02/2024 Download
  3 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và Phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/02/2024 Download
  4 Kế hoạch Tổ chức hội nghị sơ kết và nhân rộng mô hình“Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tại tỉnh Nam Định Hội LHPN tỉnh Nam Định 17/08/2023 Download
  5 Kế hoạch Tập huấn Nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 Hội LHPN tỉnh Nam Định 16/08/2023 Download
  6 Kế hoạch Tổ chức diễn đàn chia sẻ, vận động nhân rộng các sáng kiến và giải pháp thông tin tuyên truyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo Hội LHPN tỉnh Nam Định 04/08/2023 Download
  7 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý,tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”giai đoạn (2023-2025) Hội LHPN tỉnh Nam Định 25/07/2023 Download
  8 Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” tỉnh Nam Định UBND tỉnh Nam Định 29/05/2023 Download
  9 Kế hoạch hành động thúc đẩy triển khai hiệu quả nội dung "3 sạch" trong thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và mô hình "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" Hội LHPN tỉnh Nam Định 28/07/2023 Download
  10 Kế hoạch định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 Hội LHPN tỉnh Nam Định 02/08/2023 Download
  11 Kế hoạch số 66/KH-BTV, ngày 31/3/2023 về phát động tham gia Hội thi dân vũ, thể dục thể thao Phụ nữ toàn quốc và tổ chức Giao lưu dân vũ thể thao cấp tỉnh năm 2023 Hội LHPN tỉnh Nam Định 31/03/2023 Download
  12 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện" Hội LHPN tỉnh Nam Định 13/03/2023 Download
  13 Kế hoạch số 51/KH-BTV, ngày 07/02/2023 về việc Tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Hội LHPN tỉnh Nam Định 07/02/2023 Download
  14 Kế hoạch kiểm tra,giám sát hoạt động uỷ thác vay vốnNgân hàng CSXHnăm 2023 Hội LHPN tỉnh Nam Định 04/01/2023 Download
  15 Thể lệ cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề “Áo dài Việt - Khoảnh khắc đẹp bên gia đình” năm 2023 trên trang Fanpage Hội LHPN tỉnh Nam Định Hội LHPN tỉnh Nam Định 16/01/2023 Download
  16 Kế hoạch số 49/KH-BTV, ngày 16/01/2023 về việc Tổ chức cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề “Áo dài Việt - Khoảnh khắc đẹp bên gia đình” năm 2023 trên trang Fanpage Hội LHPN tỉnh Nam Định Hội LHPN tỉnh Nam Định 16/01/2023 Download
  17 Thể lệ cuộc thi các công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” Giai đoạn 2022 - 2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 23/05/2022 Download
  18 Kế hoạch số 25/KH-BTV, ngày 23/5/2022 về tổ chức Cuộc thi “Các công trình/phần việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” Giai đoạn 2022 - 2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 23/05/2022 Download
  19 Kế hoạch số 20/KH-BTV, ngày 29/4/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 . Hội LHPN tỉnh Nam Định 22/04/2022 Download
  20 Kế hoạc số 23/KH-BTV, ngày 18/5/2022 về việctriển khai Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 18/05/2022 Download
  1 - 20   39