Website liên kết

 • Văn bản pháp luật


  TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Tên văn bản : Cơ quan ban hành: Năm ban hành :
  STT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
  1 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 24/03/2023 Download
  2 Kế hoạch số 66/KH-BTV, ngày 31/3/2023 về phát động tham gia Hội thi dân vũ, thể dục thể thao Phụ nữ toàn quốc và tổ chức Giao lưu dân vũ thể thao cấp tỉnh năm 2023 Hội LHPN tỉnh Nam Định 31/03/2023 Download
  3 Quyết định số 5972/QĐ-BCH, ngày 23/4/2021 về sửa đổi bổ sung 1 số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 23/04/2021 Download
  4 Bảng tiêu chí đánh giá thi đua và hoạt động của huyện/thành phố năm 2023 Hội LHPN tỉnh Nam Định 13/03/2023 Download
  5 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2023 đối với Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc Hội LHPN tỉnh Nam Định 13/03/2023 Download
  6 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện" Hội LHPN tỉnh Nam Định 13/03/2023 Download
  7 Kế hoạch số 51/KH-BTV, ngày 07/02/2023 về việc Tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Hội LHPN tỉnh Nam Định 07/02/2023 Download
  8 Kế hoạch kiểm tra,giám sát hoạt động uỷ thác vay vốnNgân hàng CSXHnăm 2023 Hội LHPN tỉnh Nam Định 04/01/2023 Download
  9 Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội năm 2023 Hội LHPN tỉnh Nam Định 16/01/2023 Download
  10 Thể lệ cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề “Áo dài Việt - Khoảnh khắc đẹp bên gia đình” năm 2023 trên trang Fanpage Hội LHPN tỉnh Nam Định Hội LHPN tỉnh Nam Định 16/01/2023 Download
  11 Kế hoạch số 49/KH-BTV, ngày 16/01/2023 về việc Tổ chức cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề “Áo dài Việt - Khoảnh khắc đẹp bên gia đình” năm 2023 trên trang Fanpage Hội LHPN tỉnh Nam Định Hội LHPN tỉnh Nam Định 16/01/2023 Download
  12 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 28/06/2022 Download
  13 Công văn 119/BTV-TGCSLP, ngày 04/7/2022 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sửquan hệđặc biệt Việt Nam -Lào, Lào -Việt Nam”năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 04/07/2022 Download
  14 Báo cáo số 72/BC-BTV, ngày 7/6/2022 về Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 07/06/2022 Download
  15 Công văn số 112/BTV-TGCSLP, ngày 7/6/2022 về việc triển khai tài liệu SHHV về Nghị quyết ĐHĐBPNTQ lần thứ XIII” Hội LHPN tỉnh Nam Định 07/06/2022 Download
  16 Thể lệ cuộc thi các công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” Giai đoạn 2022 - 2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 23/05/2022 Download
  17 Kế hoạch số 25/KH-BTV, ngày 23/5/2022 về tổ chức Cuộc thi “Các công trình/phần việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” Giai đoạn 2022 - 2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 23/05/2022 Download
  18 Nghị quyết số 04/NQ-BCH, ngày 20/5/2022 của Ban Chấp hành về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hệ thống Hội giai đoạn 2022 - 2026 - Ban ky.signed Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  19 Nghị quyết số 02/NQ-BCH, ngày 20/5/2022 đồng hành xây dựng chi hội vững mạnh - Bản ký.signed Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  20 Nghị quyết 03/NQ-BCH, ngày 20/5/2022 của Ban Chấp hành về xây dựng NTM giai đoạn 2022 - 2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  1 - 20   100