Website liên kết

 • Văn bản pháp luật


  TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Tên văn bản : Cơ quan ban hành: Năm ban hành :
  STT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
  1 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 28/06/2022 Download
  2 Công văn 119/BTV-TGCSLP, ngày 04/7/2022 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sửquan hệđặc biệt Việt Nam -Lào, Lào -Việt Nam”năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 04/07/2022 Download
  3 Báo cáo số 72/BC-BTV, ngày 7/6/2022 về Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 07/06/2022 Download
  4 Công văn số 112/BTV-TGCSLP, ngày 7/6/2022 về việc triển khai tài liệu SHHV về Nghị quyết ĐHĐBPNTQ lần thứ XIII” Hội LHPN tỉnh Nam Định 07/06/2022 Download
  5 Thể lệ cuộc thi các công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” Giai đoạn 2022 - 2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 23/05/2022 Download
  6 Kế hoạch số 25/KH-BTV, ngày 23/5/2022 về tổ chức Cuộc thi “Các công trình/phần việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” Giai đoạn 2022 - 2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 23/05/2022 Download
  7 Nghị quyết số 04/NQ-BCH, ngày 20/5/2022 của Ban Chấp hành về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hệ thống Hội giai đoạn 2022 - 2026 - Ban ky.signed Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  8 Nghị quyết số 02/NQ-BCH, ngày 20/5/2022 đồng hành xây dựng chi hội vững mạnh - Bản ký.signed Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  9 Nghị quyết 03/NQ-BCH, ngày 20/5/2022 của Ban Chấp hành về xây dựng NTM giai đoạn 2022 - 2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  10 Kế hoạch số 24/KH-BTV, ngày 20/5/2022 về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  11 Công văn số 104/BTV-TGCSLP, ngày 20/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  12 Kế hoạch số 20/KH-BTV, ngày 29/4/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 . Hội LHPN tỉnh Nam Định 22/04/2022 Download
  13 Báo cáo số 64/BC-BTV, ngày 16/5/2022 về tình hình hoạt động của các cấp Hội tháng 5/2022 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 16/05/2022 Download
  14 Công văn số 100/BTV-VP, ngày 16/5/2022 về việc đề cử xét trao tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam Hội LHPN tỉnh Nam Định 16/05/2022 Download
  15 Công văn số 103/BTV-GĐXHKT, ngày 17/5/2022 về việc tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 cấp tỉnh Hội LHPN tỉnh Nam Định 17/05/2022 Download
  16 Công văn số 101/BTV-TGCSLP, ngày 18/5/2022 về việc Mời dự Hội nghị triển khai Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XVII và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Hội LHPN tỉnh Nam Định 18/05/2022 Download
  17 Kế hoạc số 23/KH-BTV, ngày 18/5/2022 về việctriển khai Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 18/05/2022 Download
  18 Kế hoạch số 22/KH-BTV, ngày 9/5/2022 về Học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay” Hội LHPN tỉnh Nam Định 09/05/2022 Download
  19 Công văn số 97/BTV-TGCSLP, ngày 6/5/2022 về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” Hội LHPN tỉnh Nam Định 06/05/2022 Download
  20 Công văn số 85/BTV-GĐXHKT, ngày 18/4/2022 về việc tặng quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Nhân đạo năm 2022 Hội LHPN tỉnh Nam Định 18/04/2022 Download
  1 - 20   89