Website liên kết

 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

  Thứ 5, Ngày 08 / 07 / 2021
  Cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả với đa dạng các mô hình sáng tạo. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ mới với phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
  Thứ 6, Ngày 11 / 06 / 2021
  Bằng việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các chương trình, công tác Hội, Hội Phụ nữ Giao Thủy đã có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng NTM và nâng cao đời sống cho hội viên.
  Thứ 2, Ngày 24 / 05 / 2021
  Hội Phụ nữ xã Hải Hòa (Hải Hậu) hiện có 1.589 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’, Hội Phụ nữ xã luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai, đề ra các biện pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả.
  Thứ 4, Ngày 19 / 05 / 2021
  Sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Người đã từng khẳng định: 'Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ'. Hôm nay (19/5), kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hãy cùng xem lại những bức ảnh về Bác Hồ với phụ nữ Việt Na
  Thứ 6, Ngày 16 / 04 / 2021
  Dễ trăm lần không dân cũng chịu Khó vạn lần dân liệu cũng xong (Lời Hồ Chủ Tịch)
  Thứ 2, Ngày 12 / 04 / 2021
  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu luôn năng động, sáng tạo, cụ thể hóa việc học và làm theo Bác thành những hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  Thứ 3, Ngày 02 / 03 / 2021
  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’, từ nhiều năm nay, việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hải Hà (Hải Hậu).
  Thứ 4, Ngày 13 / 01 / 2021
  Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ xã Hải Châu (Hải Hậu) đã chọn việc học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến mới trong các hoạt động công tác hội đồng thời đem lại lợi ích chính đáng cho hội viên, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
  1 - 8   43