Website liên kết

 • Hướng dẫn


  TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Tên văn bản : Cơ quan ban hành: Năm ban hành :
  STT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
  1 Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/02/2024 Download
  2 Hướng dẫn Thực hiện công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội năm 2024 Hội LHPN tỉnh Nam Định 11/01/2024 Download
  3 Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 05/10/2022 Download
  4 Kế hoạch Chỉ đạo điểm các hoạt động Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Hội LHPN tỉnh Nam Định 14/02/2023 Download
  5 Kế hoạch KẾ HOẠCH Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 Hội LHPN tỉnh Nam Định 04/07/2023 Download
  6 Kế hoạch Thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” nhiệm kỳ 2022 - 2027 Hội LHPN tỉnh Nam Định 07/07/2023 Download
  7 Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2022 - 2027 Hội LHPN tỉnh Nam Định 04/07/2023 Download
  8 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2023 đối với Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc Hội LHPN tỉnh Nam Định 13/03/2023 Download
  9 Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội năm 2023 Hội LHPN tỉnh Nam Định 16/01/2023 Download
  10 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 28/06/2022 Download