Website liên kết

 • Nghị định


  TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Tên văn bản : Cơ quan ban hành: Năm ban hành :
  STT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
  1 Quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 Chính phủ 27/01/2021 Download
  2 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường Thủ tường chính phủ 19/02/2019 Download
  3 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Chính phủ 18/11/2016 Download
  4 Nghị định 162 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo Chính phủ 30/12/2017 Download
  5 Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước Chính phủ 16/07/2012 Download