Website liên kết

 • Thông tin hoạt động của các cấp Hội trong tỉnh

  Thứ 6, Ngày 29 / 09 / 2023
  Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn 'Chia sẻ các sáng kiến và giải pháp thông tin tuyên truyền vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo'
  Thứ 4, Ngày 20 / 09 / 2023
  Hội LHPN tỉnh Nam Định tổ chức Bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ Công tác Hội cho cán bộ Hội LHPN cấp huyện, thành phố tại tỉnh Nam Định năm 2023
  Thứ 4, Ngày 06 / 09 / 2023
  Chuỗi hoạt động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” cấp Vùng khu vực miền Bắc năm 2023.
  Thứ 4, Ngày 30 / 08 / 2023
  Hội LHPN huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị trao thưởng Học bổng Hoàng ngân năm 2023
  Thứ 6, Ngày 25 / 08 / 2023
  Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2023
  Thứ 5, Ngày 24 / 08 / 2023
  Hội LHPN thành phố Nam Định tổ chức hội nghị trao thưởng Học bổng Hoàng ngân năm 2023
  Thứ 2, Ngày 21 / 08 / 2023
  Lan tỏa mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”
  Thứ 3, Ngày 15 / 08 / 2023
  Hội LHPN huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị trao thưởng Học bổng Hoàng Ngân năm 2023
  1 - 8   902