Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Ban quản lý QQV tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Quỹ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 26 / 12 / 2022
Chiều ngày 23/12/2022, Ban quản lý QQV tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Quỹ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn vay cho cán bộ Hội LHPN các cấp, Ban quản lý Quỹ quay vòng 26 xã, thị trấn thực hiện Quỹ .

 

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Định - Tỉnh uỷ viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Trưởng Ban quản lý Quỹ quay vòng tỉnh; các đồng chí Thường trực,  ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh; cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh phụ trách các xã Quỹ quay vòng; các đồng chí lãnh đạo hội LHPN 6 huyện, Trưởng Ban quản lý QQV của 26 xã, thị trấn thực hiện Quỹ, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN xã Hoành Sơn huyện Giao Thủy.

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, song với sự nỗ lực, trách nhiệm của Ban quản lý QQV tỉnh và 27 xã/thị trấn, hoạt động của Quỹ năm 2022 đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, chất lượng quay vòng vốn khá tốt, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong năm, BQL tỉnh đã tổ chức giải ngân cho 1.413 thành viên vay vốn với tổng số tiền 14.130 triệu đồng, thành viên dư nợ 4.120 người, dư nợ vốn vay là 20.884 triệu đồng tại 317 nhóm. Xã có dư nợ cao nhất là xã Yên Khang là 1.316 triệu đồng/226 thành viên; xã có dư nợ thấp nhất là Hợp Hưng 198 triệu đồng/55 thành viên. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được BQL các cấp quan tâm chú trọng, thẩm định 100% hộ vay, các thành viên vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chất lượng công trình đảm bảo; kịp thời kiện toàn nhân sự khi có thay đổi thành viên trong Ban quản lý để Quỹ được duy trì liên tục. Thông qua hoạt động của Quỹ trình độ quản lý nguồn vốn của BQL các xã, thị trấn được nâng lên rõ rệt, nhiều đơn vị đã sử dụng máy vi tính để quản lý nguồn vốn đạt hiệu quả cao. Đến nay còn 26 xã đang triển khai thực hiện nguồn vốn (Tháng 11/2022, xã Hoành Sơn có Tờ trình đề nghị với BQL tỉnh xin được tất toán nguồn vốn Quỹ và dừng hoạt động QQV tại xã). Thông qua hoạt động của Quỹ Ban quản lý các xã, thị trấn đã lồng ghép các hoạt động của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương vào sinh hoạt nhóm, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương.  

Đ/c Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao thưởng cho các đơn vị

Tại hội nghị Ban quản lý tỉnh đã công bố và trao thưởng cho Hội LHPN 6 huyện, Ban quản lý quỹ quay vòng của 27 xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hoạt động của Quỹ; triển khai tập huấn sổ sách theo dõi của Ban quản lý xã, Nhóm; Hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn, chi 50% lãi suất cho cán bộ Hội LHPN các cấp, BQL 26 xã thực hiện Quỹ quay vòng.

Đ/c Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao khen thưởng
cho các xã, thị trấn thực hiện QQVCác đ/c lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý QQV tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh trong năm tới để hoạt động của Quỹ đạt hiệu quả, BQL các cấp cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ: (1) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cơ chế hoạt động Quỹ tới các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng dân cư; (2) Tập trung khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình, phấn đấu đạt số lượng thành viên theo kế hoạch BQL tỉnh đã phân bổ; (3) Tăng cường công tác kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất; thẩm định 100% hộ vay vốn theo quy định, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và các thành viên trong BQL Quỹ, thẩm định 100% hộ vay vốn theo quy định đặc biệt là hộ vay vòng 2; (4) Tập trung rà soát, củng cố kiện toàn các nhóm TK- TD dưới 10 thành viên, phát triển hoặc ghép nhóm nâng số thành viên trong nhóm (do sát nhập khu dân cư) để đảm bảo phụ cấp cho cán bộ Nhóm và hoạt động của nhóm; (5) Tổ chức hội nghị sơ/tổng kết hoạt động QQV, đánh giá chất lượng tín dụng, triển khai nhiệm vụ của Quỹ năm tới.

                                                       Minh HàBan GĐXH- KT

                                                   :: Tin khác