Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Ban quản lý Quỹ quay vòng - Hội LHPN tỉnh tổ chức giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 25 / 10 / 2022
Sáng ngày 21/10/2022, Ban quản lý Quỹ quay vòng - Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022. Đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý Quỹ chủ trì hội nghị.

 Đ/c Trần Thị Định - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch kiêm Trưởng ban quản lý Quỹ quay vòng Hội LHPN tỉnh
phát biểu tại hội nghị giao ban quý

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Quỹ, trong quý III/2022, BQL quỹ quay vòng tỉnh, Hội LHPN các huyện và Ban quản lý quỹ quay vòng 27 xã, thị trấn đã tập trung khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình, triển khai thẩm định, xét duyệt hồ sơ và giải ngân vốn vay cho 291 hộ gia đình tại 15/27 xã với số tiền là 2 tỷ 910 triệu đồng. Trong quý, có 07/15 xã giải ngân vượt kế hoạch đề ra như Bình Hòa, TT Mỹ Lộc, Mỹ Tiến, Nghĩa An, Hồng Quang, Xuân Phú, Thọ Nghiệp. Đến ngày 30/9/2022, dư nợ vốn vay QQV tại 27 xã là 19 tỷ 957 triệu đồng với 4.354 thành viên tham gia vay vốn. 100% thành viên nhận vốn vay đã tiến hành xây dựng công trình vệ sinh đúng thời gian, thực hiện hoàn trả vốn gốc, lãi và tham gia tiết kiệm đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Trong quý, Ban quản lý QQV tỉnh đã tập trung kiểm tra hồ sơ, sổ sách theo dõi, quản lý nguồn vốn vay của BQL các xã và các Nhóm TDTK để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh các xã khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện nghiêm túc và quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay, nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ, tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ gia đình được vay vốn để xây, sửa công trình vệ sinh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị giải ngân chưa đạt Kế hoạch đăng ký như xã Đại Thắng, Xuân Đài, Yên Quang, Yên Bằng, Yên Hồng, đặc biệt xã Nam Cường 9 tháng chưa có hoạt động giải ngân. Một số nhóm thành viênkhông phát triển được và không dồn nhóm nên còn để tình trạng nhiều nhóm có dưới 10 thành viên, có nhóm có 1-3 thành viên. Hiện nay, có 115/325 nhóm (chiếm tỷ lệ 35,3%) nhóm dưới 10 thành viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý QQV tỉnh đã đánh giá cao trách nhiệm của BQL QQV tỉnh, Hội LHPN các huyện và BQL 27 xã, thị trấn đã tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động của Quỹ; kịp thời giải ngân và thu hồi nguồn vốn đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đầy đủ trong khó khăn của nhiều dịch bệnh bùng phát. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong quý IV/2022: (1) Tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc rà soát thành viên kết thúc vòng vay để kịp thời đôn đốc thành viên hoàn trả vốn hồi, lãi, tiết kiệm đầy đủ, đúng hạn, tránh để xảy ra tình trạng sót thành viên. (2) Khảo sát nhu cầu vay vốn của hộ gia đình để phát triển thành viên, đảm bảo nguồn vốn giải ngân không để tồn đọng vốn; (3) Rà soát các Nhóm có số thành viên dưới 10 người, kịp thời kiện toàn, củng cố hoạt động của các Nhóm TDTK theo quy định; (4Tăng cường kiểm tra giám sát, thẩm định nhu cầu vay vốn của hộ gia đình, xét duyệt cho vay đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng vay hộ, vay ké và phát sinh nợ quá hạn, đảm bảo an toàn nguồn vốn, thẩm định 100% hộ vay vốn vòng 2; (5) Tiếp tục kiểm tra các đơn vị còn lại trong Quý IV; (6)Tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động của Quỹ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo hiệu quả; (7) Tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn vay QQV cho thành viên BQL các xã, thị trấn./.

                                                      Minh Hà - Ban GĐXH- KT, Hội LHPN tỉnh

 :: Tin khác