Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Ban quản lý Quỹ quay vòng - Hội LHPN tỉnh Tổ chức giao ban Quỹ quay vòng quý IV năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 31 / 01 / 2022
Chiều ngày 19/01/2022, Ban quản lý Quỹ quay vòng - Hội LHPN tỉnh tổ chức giao ban quý IV năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý Quỹ chủ trì hội nghị.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng năm 2021, BQL Quỹ quay vòng tỉnh đã phối hợp với Hội LHPN các huyện và Ban quản lý các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng, thích ứng, triển khai các hoạt động của Quỹ đảm bảo quy chế Quỹ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ. Tính đến nay, toàn tỉnh có 27 xã đang triển khai thực hiện nguồn vốn (Năm 2021, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản tất toán nguồn vốn Quỹ, dừng mọi hoạt động QQV tại xã). Trong năm, BQL tỉnh đã tổ chức giải ngân cho 1.093 thành viên vay vốn với tổng số tiền 10.930 triệu đồng, thành viên dư nợ 5.019 người, dư nợ vốn vay là 19.814 triệu đồng tại 350 nhóm. Xã có dư nợ cao nhất là Hồng Quang là 1.214 triệu đồng/261 thành viên; xã có dư nợ thấp nhất là Hợp Hưng 244 triệu đồng/73 thành viên. Công tác kiểm tra, giám sát luôn BQL các cấp quan tâm chú trọng, đã tiến hành thẩm định 100% hộ vay, các thành viên vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chất lượng công trình đảm bảo; kịp thời kiện toàn nhân sự sau Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp để Quỹ được duy trì liên tục. Thông qua hoạt động của Quỹ, bên cạnh việc hỗ trợ vay vốn xây dựng công tình vệ sinh hộ gia đình, đã góp phần thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường, tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng nếp sống văn minh. Đặc biệt là trình độ quản lý nguồn vốn của BQL các xã được nâng lên rõ nét.

  Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý QQV tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2022: (1) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cơ chế hoạt động Quỹ tới các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng dân cư; (2) Tiếp tục khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình, phấn đấu đạt số lượng thành viên theo kế hoạch đề ra; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; thẩm định 100% hộ vay vốn theo quy định, không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và các thành viên trong BQL Quỹ; (4) Tập trung rà soát, củng cố kiện toàn các nhóm TK- TD dưới 10 thành viên, phát triển hoặc ghép nhóm để đảm bảo phụ cấp cho nhóm trưởng và hoạt động của nhóm, thống nhất thưởng cho Hội LHPN các huyện và các xã/TT thực hiện Quỹ. Cân đối 50% hoa hồng, nâng mức chi cho các hoạt động của Quỹ đảm bảo phù hợp.  

Bích Ngần - Hội LHPN tỉnh Nam Định:: Tin khác