Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Ban Quản lý Qũy quay vòng Hội LHPN tỉnh tổ chức giao ban Qúy I, triển khai nhiệm vụ Qúy II/2023
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 17 / 04 / 2023
Chiều ngày 13/4/2023, Ban quản lý Quỹ quay vòng Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban quản lý Quỹ chủ trì hội nghị.

 

Ngay từ đầu năm, BQL quỹ quay vòng Hội LHPN tỉnh bám sát vào Kế hoạch hoạt động của Quỹ, tập trung chỉ đạo Hội LHPN 06 huyện và Ban quản lý 26 xã/thị trấn đã triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động của Quỹ theo kế hoạch đề ra. Ban quản lý các xã/thị trấn đã tập trung làm tốt việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình tại địa phương, kịp thời thẩm định, xét duyệt hồ sơ và giải ngân cho 292 hộ gia đình tại 15 xã/thị trấn với số tiền là 2,92 tỷ đồng (đạt 93,6% so với kế hoạch). Dư nợ vốn vay tại 26 xã hiện nay 20,615 tỷ đồngthành viên dư nợ 4.096 người tại 313 nhóm. 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Mận - Trưởng Ban GĐXK- Kinh tế  Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ quý I/2023

Bên cạnh đó, BQL các cấp luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn, đặc biệt là có sự chủ động tích cực, trách nhiệm của cán bộ phong trào Hội LHPN tỉnh phụ trách địa bàn tham gia thẩm định 98% hộ vay vốn vòng 2 đảm bảo theo yêu cầu của Quỹ. Các đơn vị đã thực hiện cho vay đúng đối tượng và mục đích sử dụng, 100% hộ gia đình vay vốn đã xây dựng công trình vệ sinh; thu hồi vốn gốc, lãi, tiết kiệm của các thành viên hoàn trả về Ban quản lý tỉnh đầy đủ, đúng hạn, thực hiện nghiêm túc và quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay, nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ, tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ gia đình được vay vốn để xây dựng công trình vệ sinh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương.

 

Đ/c Trần Thị Định Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý QQV tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý QQV tỉnh đã đánh giá cao những kết quả thực hiện của BQL QQV tỉnh, Hội LHPN các huyện và 26 xã/thị trấn thực hiện quỹ đã nỗ lực, vượt qua khó khăn triển khai hiệu quả các hoạt động của Quỹ. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện, đó là: (1) Tập trung thực hiện tốt việc rà soát thành viên kết thúc vòng vay để kịp thời đôn đốc thành viên hoàn trả vốn, lãi, tiết kiệm đầy đủ, đúng hạn. (2) Quan tâm, hướng dẫn BQL các xã/thị trấn thực hiện tốt việc khảo sát, thẩm định các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn đảm bảo đúng đối tượng và mục đích sử dụng. Hướng dẫn BQL các xã/thị trấn (nhất là các xã có khó khăn, các xã có cán bộ BQL mới) nghiệp vụ quản lý nguồn vốn. (3) Bám sát kế hoạch, thường xuyên trao đổi phối hợp với BQL tỉnh thực hiện tốt các nghiệp vụ quản lý, điều hành nguồn vốn, tổ chức giải ngân đảm bảo Kế hoạch đề ra không để tồn đọng vốn. (4) Phấn đấu thẩm định 100% hộ vay vòng 2, rà soát; tiến hành dồn nhóm đảm bảo theo quy chế hoạt động của Quỹ. (5) Hồ sơ đề nghị vay vốn đảm bảo quy định về nội dung, rõ nét, đầy đủ chữ ký, hồ sơ nộp về BQL tỉnh đúng thời gian quy định./.                         

                                                   Minh Hà – Ban GĐXH- Kinh tế Hội LHPN tỉnh:: Tin khác