Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 31 / 03 / 2023
Hội nghị ký kết, triển khai kế hoạch phối hợp vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023.

        Chiều 28-3, Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết, triển khai kế hoạch phối hợp vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Côn an tỉnh và Tỉnh Đoàn ký kết kế hoạch phối hợp

       Tại hội nghị, các đơn vị đã thông qua Kế hoạch liên ngành về việc phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với lực lượng Công an các cấp trong triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 14-2-2022 của Ban TVTU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định”.

       Đ/c Trần Thị Định - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị

       Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

       Theo đó, thời gian tới, 3 lực lượng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử. Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ các cấp; tổ chức triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; phân công nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức Đoàn, Hội. Tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương các cấp trong vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Toàn tỉnh phấn đấu đến trước ngày 20-6-2023 có ít nhất 1.018.844 công dân (đạt khoảng 60% công dân từ 14 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh) được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng tiện ích cho người dân, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023./.

Nguồn Báo Nam Định:: Tin khác