Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Giao ban Qũy quay vòng Qúy III, triển khai nhiệm vụ Qúy IV/2023
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 02 / 10 / 2023
Ban Quản lý Qũy quay vòng Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Qúy III, triển khai nhiệm vụ Qúy IV/2023

             Chiều ngày 28/9/2023, Ban quản lý Quỹ quay vòng Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023. Đồng chí Trần Thị Định - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý Quỹ chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Quỹ, trong quý III BQL Quỹ quay vòng tỉnh, Hội LHPN 6 huyện và Ban quản lý 26 xã, thị trấn đã triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động của Quỹ theo kế hoạch đề ra. Ban quản lý QQV các xã, thị trấn đã tập trung khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình tại địa phương, báo cáo với Hội LHPN huyện, Ban quản lý tỉnh tiến hành thẩm định, xét duyệt hồ sơ và giải ngân cho 336 hộ gia đình tại 19/26 xã, thị trấn với số tiền là 3,36 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch. Dư nợ vốn vay tại 26 xã là 20.841 triệu đồng, thành viên dư nợ 3.735 tại 271 nhóm. Đến hết tháng 8/2023 đã kết thúc vòng vay đối với toàn bộ thành viên vay mức 06 triệu tại các xã, thị trấn. 

Đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý QQV tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Bên cạnh đó, BQL các cấp luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cho vay đúng đối tượng, thẩm định 100% các hộ vay vốn vòng 2, do đó 100% hộ gia đình vay vốn sử dụng đúng mục đích, tỷ lệ thu hồi vốn gốc, lãi, tiết kiệm của các thành viên đạt 100%, thực hiện nghiêm túc và quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay, nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ, tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ gia đình được vay vốn để xây mới công trình vệ sinh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; nông thôn mới thông minh tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý QQV tỉnh đã đánh giá cao những kết quả thực hiện của BQL QQV tỉnh, Hội LHPN các huyện và 26 xã, thị trấn đã tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động của Quỹ; kịp thời giải ngân và thu hồi nguồn vốn đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đầy đủ; tích cực tuyên truyền cơ chế của Quỹ nên tỉ lệ giải ngân trong quý cao. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong quý IV/2023 đó là: (1)Tập trung thực hiện tốt việc rà soát thành viên kết thúc vòng vay để kịp thời đôn đốc thành viên hoàn trả vốn, lãi, tiết kiệm đầy đủ, đúng hạn, đôn đốc Ban quản lý các xã, thị trấn nộp tiền vào tài khoản đúng thời gian quy định tránh nộp thừa/thiếu/chậm trả phòng chống tình trạng xâm tiêu chiếm dụng vốn. (2) Hướng dẫn BQL các xã, thị trấn (đặc biệt là đơn vị khó khăn) thực hiện tốt việc khảo sát, thẩm định các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn, kịp thời kiện toàn BQL khi có thay đổi nhân sự, quản lý hiệu quả nguồ vốn. (3) Bám sát kế hoạch, thường xuyên trao đổi phối hợp với BQL tỉnh thực hiện tốt các nghiệp vụ quản lý, điều hành nguồn vốn, tổ chức giải ngân đảm bảo Kế hoạch đề ra không để tồn đọng vốn, cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích.(4) Thẩm định 100% hộ vay vòng 2, rà soát và tiến hành dồn nhóm đảm bảo theo quy chế hoạt động của Quỹ. (5) Hồ sơ đề nghị vay vốn đảm bảo về nội dung, nộp về BQL tỉnh đúng thời gian quy định. (6) Tổ chức kiểm tra hệ thống sổ sách, thành viên vay vốn năm 2023 của BQL các xã, thị trấn.(7) Tổ chức tổng kết hoạt động QQV năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ của Quỹ năm 2024.(8) Nắm bắt tình hình sát nhập địa bàn, trong đó có các đơn vị thực hiện Quỹ quay vòng để có kế hoạch kiện toàn BQL quỹ, tiến hành bàn giao nguồn vốn… đảm bảo hoạt động của Quỹ được thường xuyên liên tục, có kế hoạch tập huấn đối với các đơn vị thực hiện Quỹ sau sát nhập../.

Minh Hà - Ban Gia đình xã hội - Kinh tế 

 :: Tin khác