Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Hải Hậu - Triển khai Đề án 01
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 11 / 01 / 2024
Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 01“Hỗ trợ thành lập HTX do phụ nữ quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn huyện Hải Hậu

Sáng 29/12/2023, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN Hải Hậu tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án 01 “Hỗ trợ thành lập HTX do phụ nữ quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” và tập huấn kiến thức pháp luật về Hợp tác xã (HTX). Dự hội nghị  có đồng chí Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Mận - UV BTV, Trưởng Ban Gia đình Xã hội - Kinh tế, Hội LHPN tỉnh; đại biểu đại diện Liên minh HTX tỉnh. Đại biểu huyện có đồng chí Vũ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện, các phòng ban liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn cùng đại diện các doanh nghiệp, HTX do phụ nữ làm chủ đóng trên địa bàn.

Với mục tiêu là phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã; Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời, phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng giới. Đề án 01 được triển khai thực hiện từ năm 2023-2030, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2023-2025; giai đoạn 2 từ năm 2026-2030.

Đ/c Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thúy Nhài, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Những năm qua, Hội LHPN các cấp và lực lượng phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thu hút, khích lệ hội viên, phụ nữ phát huy sáng kiến nội lực sáng tạo đổi mới tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025. Để góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu 2021-2025 của tỉnh và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN các cấp tỉnh Nam Định cũng đã chủ động tham mưu đưa các nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vào các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng đề nghị Hội LHPN từ huyện đến cơ sở chủ động trong tham mưu thực hiện Đề án, phối hợp với các ngành kết hợp lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của huyện, của xã, thị trấn nhằm thực hiện Đề án hiệu quả, đúng tiến độ, đúng mục tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Hợp tác xã do phụ nữ quản lý là một mô hình kinh tế có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Đến nay, toàn huyện Hải Hậu có trên 70 hợp tác xã, trong đó có 07 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quan lý, góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn. Hoạt động của các cấp Hội góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Mận - UVBTV, Trưởng ban GĐXH - Kinh tế Hội LHPN tỉnh triển khai Đề án tại hội nghị

Thời gian tới, để triển khai thực hiện hiệu quả đề án 01 "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn huyện, đồng chí đề nghị một số nhiệm vụ trong tâm: Hội LHPN huyện bám sát sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống hội về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hợp tác xã; Mở rộng liên kết, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã do phụ nữ quản lý tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật, xúc tiến thương mại; Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hợp tác xã do phụ nữ quản lý tham gia các hoạt động liên kết, hợp tác, phát triển sản xuất, kinh doanh. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các hợp tác xã do phụ nữ quản lý trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng. Các phòng chức năng UBND huyện, Uy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN huyện triển khai thực hiện đề án một cách hiệu quả; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện đề án.

Đại diện Liên minh HTX tỉnh đã triển khai tập huấn nâng cao kiến thức và pháp luật về HTX
cho các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Mận - UVBTV, Trưởng Ban GĐXH - Kinh tế triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 01 và đại diện Liên minh HTX tỉnh đã triển khai tập huấn nâng cao kiến thức và pháp luật về Hợp tác xã cho các đại biểu tham dự hội nghị./.

Hội LHPN huyện Hải Hậu

 
:: Tin khác