Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2022 với Hội LHPN các xã, thị trấn và Hội PN Công an huyện
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 25 / 01 / 2022
Nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép” quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tập trung phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời để triển khai các hoạt động của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương được hiệu quả. Sáng ngày 07/01/2022, Hội LHPN huyện đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua với Hội LHPN các xã/thị trấn và Hội phụ nữ Công an huyện.

     

H
ội LHPN huyện ký giao ước thi đua với các đơn vị năm 2022
     
           Bản 
ký giao ước thi đua gồm 09 nội dung cụ thể sau: (1)Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 "Đối mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII" ; (2) Triển khai các công trình, phần việc thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; (3) Tổ chức quán triệt, tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII. Triển khai thực hiện chương trình hoạt động toàn khóa của BCH Hội LHPN tỉnh và Nghị quyết chuyên đề thực hiện 3 khâu đột phá Đại hội XVII nhiệm kỳ 2021-2026 (4) Tập trung phản biện xã hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình, dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHXH và góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, của địa phương; (5)Triển khai các hoạt động: thực hiện công tác xã hội, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em; thực hiện Chiến lược phát triển gia đình và chương trình quốc gia truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; (6)Thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025: Đẩy mạnh việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường; trồng và chăm sóc các loại hoa, loại cây trên các tuyến đường dong xóm, đường trục xã. Duy trì “Tuyến đường xanh- sạch- đẹp kiểu mẫu” đã được công nhận từ năm 2018- 2021. Tuyên truyền, vận động gia đình hội viên phụ nữ phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”. Nhân rộng và thực hiện tốt mô hình "Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại và xử lý rác tại nguồn" . Duy trì, nhận diện mô hình nhóm "Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe gia đình". Tuyên truyền, vận động hội viên cùng gia đình tham gia mua thẻ BHYT, phất đấu 95% trở lên hội viên phụ nữ có thẻ BHYT. Vận động cán bộ, hội viên thực hiện đúng quy chế, quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng; Cán bộ hội gương mẫu đi đầu thực hiện việc làm cỗ đủ ăn và ăn cỗ không lấy phần; (7) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác Hội và triển khai hiệu quả áp dụng phần mềm trong quản lý hội viên và công tác thông tin báo cáo trong hệ thống Hội. Duy trì hoạt động quỹ Học bổng Hoàng Ngân; quỹ Vì phụ nữ nghèo; thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và đảm bảo chỉ tiêu hội phí; (8)Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác, phấn đấu tăng dư nợ 10% trở lên, giảm nợ quá hạn dưới 1%, không có nợ xấu; tuyên truyền, vận động thành viên vay vốn tham gia tiết kiệm đạt 95% trở lên; (9) Triển khai hiệu quả 02 Đề án của Thủ tướng Chính phủ: Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”.

          Hy vọng với khí thế đầu Xuân và sự quyết tâm cao của Ban chấp hành Hội LHPN huyện, Hội LHPN các xã, thị trân và Hội phụ nữ Công an huyện năm 2022 sẽ linh hoạt, thích ứng để triển khai các hoạt động và thu được những kết quả tốt đẹp theo chỉ tiêu thi đua đề ra.

Chia tay Đ/c Phạm Thị Hồng Nguyên - Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện
chuyển công tác

Cũng tại hội nghị, đã tổ chức chia tay đồng chí Phạm Thị Hồng Nguyên - nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện chuyển công tác mới./.

Hội LHPN huyện Hải Hậu

 :: Tin khác