Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Hội LHPN huyện Hải Hậu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội năm 2023
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 13 / 02 / 2023
Sáng ngày 09/2/2023, Hội LHPN huyện Hải Hậu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội cho cán bộ chuyên trách Hội LHPN huyện và các xã/thị trấn trong huyện.


         Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Mận - UVBTV,  Trưởng Ban Gia đình Xã hội - Kinh tế Hội LHPN tỉnh; đồng chí Phạm Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện. 

         Đ/c Phạm Thị Tuyết Mai - Phó Giám đôc Ngân hàng chính sách XH huyện tập huấn các nội dung tại hội nghị

           Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng CSXH huyện đã tập huấn cho chủ tịch Hội LHPN các xã, thị nhận đang nhận ủy thác về cách thiết lập hồ sơ vay vốn; cách thức quản lý Tổ vay vốn và quản lý huy động tiết kiệm, phương pháp kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác.

          Trong những năm qua, Ngân hàng CSXH và các Hội, đoàn thể cấp xã đã tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các phương thức ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đóng góp tích cực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như xây dựng bộ máy và hoạt động phong trào của các tổ chức chính trị - xã hội. Hoạt động ủy thác đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện.

         Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

         Để nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động ủy thác, Hội, đoàn thể cấp xã cần phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt nội dung Hợp đồng ủy thác đã ký kết, trong đó có một số giải pháp như: (1) Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn với các hình thức phong phú đa dạng (tại các buổi sinh hoạt của Tổ TK & VV, của Chi hội, phát tài liệu tuyên truyền, Đài phát thanh, truyền thanh, ứng dụng mạng xã hội...); (2) Lựa chon người có uy tín, trình độ, sản xuất kinh doanh giỏi, có khả năng tập hợp để giới thiệu vào Ban Quản lý tổ đảm bảo chất lượng; (3) Thực hiện chủ động việc giám sát trước, trong và kiểm tra sau cho vay, đặc biệt việc giám sát trước khi cho vay đảm bảo người vay có đủ điều kiện vay vốn, có phương án sử dụng vốn vay hiệu quả; (4) Phân công cán bộ chuyên trách theo dõi và thực hiện hoạt động ủy thác đảm bảo tính ổn định, liên tục; (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong theo dõi hoạt động nhận ủy thác với NHCSXH; (6) Thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã-thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện về tình hình triển khác các chương trình tín dụng chính sách, hoạt động ủy thác cho vay, các hộ khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

          Thông qua tập huấn, các đồng chí chủ tịch Hội cơ sở được bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng thực hiện tốt các công đoạn uỷ thác cho vay theo hợp đồng giữa Ngân hàng chính sách xã hội với các Hội đoàn thể, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của Ngân hàng chính sách xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn, hiệu quả.

Hội LHPN huyện Hải Hậu

 :: Tin khác