Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng làm tốt công tác ủy thác tín dụng chính sách xã hội
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 25 / 07 / 2022
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm ngèo là một trong những giải pháp góp phần nâng cao đời sống hội viên và tạo những chuyển biến trong hoạt động của Hội. Hàng năm, các cấp Hội PN huyện Nghĩa Hưng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương khảo sát nắm tình hình đời sống, việc làm cũng như nhu cầu vay vốn của hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của Hội.

Căn cứ văn bản liên tịch đã ký kết Ngân hàng Chính sách xã Hội (NHCSXH) huyện, trong những năm qua, Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn quản lý tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của NHCSXH, tích cực tuyên truyền về hoạt động ủy thác nguồn vốn của NHCSXH, chú trọng công tác bình xét đối tượng cho vay tại các tổ tiết kiệm và vay vốn, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ vay gốc, lãi đúng thời hạn, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV theo định kỳ tháng.

Các đơn vị được khen thưởng về thực hiện công tác tín dụng

Bám sát kế hoạch của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm và thực hiện kiểm tra theo đúng quy định. Chỉ đạo Hội cấp xã, thị trấn thực hiện kiểm tra 100% hộ vay sau 30 ngày giải ngân. Riêng những nơi phát sinh nợ quá hạn Hội LHPN huyện có chương trình kiểm tra riêng. Vì thế, hiệu quả hoạt động ủy thác ngày càng cao, các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt quy chế ủy thác. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đã duy trì thu nộp lãi đầy đủ, đúng thời gian quy định; 100% thành viên Tổ TK&VV do Hội quản lý tham gia thực hiện gửi tiền gửi tiết kiệm định kỳ tháng. Chất lượng hoạt động sử dụng vốn ủy thác ngày càng được nâng lên, uy tín của tổ chức Hội với hội viên phụ nữ, với các cấp chính quyền, với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ngày càng được đánh giá là tổ chức hoạt động có hiệu quả cao.

Hiện nay, toàn huyện có 20/24 Hội LHPN xã, thị trấn nhận ủy thác, với 161 tổ tiết kiệm & vay vốn,  triển khai 8 chương trình vay vốn cho 5.794 hộ vay. Dư nợ tín dụng chính sách do Hội LHPN quản lý tính đến 30/6/2022 đạt 265 tỷ 728 triệu đồng, nợ quá hạn 26 triệu đồng (chiếm 0,01%/);  có 160 tổ xếp loại tốt (chiếm 99,4%); 01 tổ xếp loại khá (chiểm 0,6%); Không có tổ xếp loại Trung bình, yếu, kém.

          Ngoài ra, Hội còn thường xuyên phối hợp với NHCSXH huyện rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV. Hội đã tích cực chỉ đạo các tổ TK&VV tuyên truyền, vận động các hộ tham gia gửi tiền tiết kiệm, đã có 6.164 tổ viên gửi với số tiền là 17 tỷ 584 triệu đồng. Số dư mỗi tổ đạt 145 triệu đồng/tổ; Bình quân mỗi hộ gửi 2,8 triệu đồng, mức bình quân gửi từ 70 nghìn  đến 100 nghìn đồng/tháng/1 thành viên.

          Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện thường xuyên phối hợp với các ban ngành, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Chính phủ. Hàng năm chủ động phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ Hội, Ban quản lý tổ TK&VV. Phối hợp với khuyến nông bồi dưỡng kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt… Thông qua các lớp tập huấn đã trang bị cho cán bộ Hội , ban quản lý tổ những kiến thức cơ bản về công tác giảm nghèo, quản lý vốn vay, các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, góp phần giúp hộ vay sử dụng hiệu quả vốn vay.

Trải qua 20 năm triển khai, công tác nhận ủy thác vốn vay của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã đi vào nề nếp và phát huy được hiệu quả. Tổ chức Hội đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc và tin cậy cho chị em hội viên thông qua việc đi sâu đi sát, tuyên truyền hướng dẫn cách thức làm ăn, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng xuất đến hội viên phụ nữ, phổ biến kinh nghiệm làm ăn, khuyến khích chị em đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống.  

     Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, làm tốt công tác ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp tục phát động cuộc vận động giúp nhau làm kinh tế gia đình, tiết kiệm, tích lũy, hỗ trợ vốn, chuyển giao KHKT giúp hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn./.

HỘI LHPN HUYỆN NGHĨA HƯNG

 :: Tin khác