Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN huyện Xuân Trường bầu Ủy ban Kiểm tra khóa I, Nhiệm kỳ 2021-2026
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 07 / 12 / 2022
Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 02/12/2022, Ban chấp hành Hội LHPN huyện Xuân Trường tổ chức Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Sâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp Hội LHPN tỉnh, đồng chí Đặng Thế Công - Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí Phạm Thị Thư - Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy và 20 đồng chí ủy viên BCH Hội LHPN huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu - HUV,Chủ tịch Hội LHPN huyện trình bày
Đề án bầu UBKT Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện khóa I được thành lập theo Đề án số 01/ĐA-BTV, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định về “Đề án Ủy ban kiểm tra Hội LHPN các cấp tỉnh Nam Định” vàThông báo số 128-TB/BTC, ngày 21/11/2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường về việc “Thông báo ý kiến đồng ý của Thường trực huyện ủy về chủ trương thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ huyệnXuân Trường khóa I nhiệm kỳ 2021-2026”. Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện có chức năng chính là tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Các đồng chí UV BCH Hội LHPN huyện tại Hội nghị bầu UBKT
Hội LHPN huyện khóa I, 
nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, 100% các đồng chí UV BCH Hội LHPN huyện khóa XXVI đã nhất trí bầu03 đồng chí UBKT khóa I, gồm Chủ nhiệm và 02 ủy viên. Trong đó đồng chí Vũ Thuý Nga - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN huyện Xuân Trường

 

 

 
:: Tin khác