Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 25 / 02 / 2021
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Căn cứ chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành Hội LHPN huyện khóa XXV, sáng ngày 23/02/2021 Hội LHPN huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN huyện, cùng các đồng chí chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, Hội phụ nữ Công an huyện Xuân Trường.

 

Hội LHPN huyện ký giao ước thi đua năm 2021 với Hội LHPN cơ sở và phát động ‘Tuần lễ áo dài’.

Tại hội nghị, Hội LHPN các xã, thị trấn và Hội phụ nữ Công an huyện đã ký giao ước thi đua với Hội LHPN huyện quyết tâm thực hiện 9 tiêu chí thi đua năm 2021: Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong hệ thống Hội; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia có hiệu quả công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm:’Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền’; Tổ chức các hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; Chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2022; Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện ‘mục tiêu kép’: quyết liệt phòng chống dịch Covid - 19 và tập trung phát triển kinh tế; Giám sát Luật bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND, Giám sát các quy định pháp luật về dân chủ cơ sở; phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền tại cơ sở...; Duy trì hoạt động quỹ Học bổng Hoàng Ngân; thực hiện chương trình ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’ giai đoạn 2021 – 2025; Nâng cao chất lượng quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay và các chương trình Dự án do Hội quản lý.Đ/c Phạm Thị Minh Hiếu – HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện triển khai một số nội dung trước mắt.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện triển khai, quán triệt tới các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện một số nội dung: triển khai các nhiệm vụ của Hội gắn với thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid -19; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức sinh hoạt chi hội, chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở; tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ; đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, các tầng lớp phụ nữ tích cực thực hiện tốt PTTĐ, các Cuộc vận động do Hội phát động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. Giám sát và tham gia hiệu quả công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

Hội LHPN huyện Xuân Trường:: Tin khác