Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN huyện Ý Yên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027, Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 -2
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 06 / 07 / 2022
Sáng ngày 30/6/2022tại Trung tâm Chính trị huyện Ý Yên. Ban thường vụ Hội LHPN huyện Ý Yên phối hợp với Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện Ý Yên tổ chức hội nghị tập huấn nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027; Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 -2026; Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2021 – 2026 và triển khai chuyên đề năm 2022 với nội dung “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.

 

Các đaiị biểu tham dự hội nghị

            Tham dự hội nghịcó đồng chí Hoàng Thị Thu Phương - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp Hội LHPN tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; cùng các đồng chí là Uỷ viên BTV Hội LHPN huyện, Uỷ viên BCH Hội LHPN huyện khóa XXV và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 31/31 xã, thị trấn; Chủ tịch Hội PN Công an huyện về dự đông đủ.

Đ/c Phạm Thị Nguyệt Nga -  Chủ tịch Hội LHPN huyện truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Thị Nguyệt Nga - Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã cung cấp các thông tin về kết quả cũng như tổng quan Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó đồng chí đã nhấn mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, khâu đột phá và những điểm mới của Điều lệ Hội.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Cù Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết các nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII và Nghị quyết ĐHĐBPN huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt chuyên đề tại hội nghị


         Sau phần triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp hội nghị tiếp tục được nghe đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.

         Thông qua hội nghị cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện hiểu rõ hơn những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn hệ thống, sự đồng thuận cao của phụ nữ trong triển khai thực hiện Nghị quyết; Cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy tình thần đoàn kết và khát vọng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề rađể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV./.

Hội LHPN huyện Ý Yên


:: Tin khác