Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN tỉnh Nam Định bầu Ủy ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 18 / 11 / 2022
Sáng ngày 17/11/2022, hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Nam Định lần thứ 5 đã bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 7 đồng chí: bầu Chủ nhiệm, 01 Phó chủ nhiệm và 05 ủy viên; Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I.

 


Đồng chí Trần Thị Định - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì hội nghị

Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I được thành lập theo Đề án số 04/ĐA-ĐCT, ngày 19/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Quyết định số 542-QĐ/TU, ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc phê duyệt Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh có chức năng chính là tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Các đ/c Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII biểu quyết tại hội nghị

Đ/c  Nguyễn Thị Minh Hà – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh,
           Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà – Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh đã cam kết sẽ xây dựng tập thể Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ vững vàng; có đủ năng lực đảm nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Hội.

 Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

                                             Ngô Thị Hoa - Ban Xây dựng Tổ chức Hội

 :: Tin khác