Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN tỉnh Nam Định phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 07 / 06 / 2021
Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường. Kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chung sức, đồng lòng, quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch với nhiều hình thức thiết thực.

Hưởng ứng lời kêu gọi ‘Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19’ của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thực hiện sự chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy về hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19; phát huy tinh thần đoàn kết, ‘tương thân tương ái’,  ‘lá lành đùm lá rách’ của dân tộc trong công cuộc ‘Chống dịch như chống giặc’, ngày 02/6/2021, cơ quan Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tới toàn thể cán bộ, công chức cơ quan; đồng thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các cấp đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia, góp phần cùng toàn Đảng, Nhà nước và Nhân dân tăng cường nguồn lực, đảm bảo kinh phí mua vắc xin, máy thở và trang thiết bị y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid- 19; hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh ... chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

 

Lãnh đạo cơ quan cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên

tích cực hưởng ứng, ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương.

Hội LHPN tỉnh phát động tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống Hội ủng hộ ít nhất 01 ngày lương, đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc ít nhất 01 ngày thu nhập đối với đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, đồng thời phát động tới toàn thể hội viên phụ nữ tùy vào điều kiện các tầng lớp phụ nữ trong và ngoài tỉnh hãy kết nối mạnh mẽ, nhân rộng vòng tay nhân ái để ủng hộ trên tinh thần tự nguyện chung tay cùng Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19 sớm đưa xã hội trở lại nhịp sống bình thường; thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Tại lễ phát động, cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh đã ủng hộ với số tiền 05 triệu đồng. Toàn bộ số tiền phát động ủng hộ từ các cấp Hội phụ nữ và hội viên phụ nữ được chuyển về tài khoản quỹ cứu trợ UBMTTQ tỉnh Nam Định.

                                                                                  Lê Thi - Hội LHPN tỉnh Nam Định:: Tin khác