Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 06 / 05 / 2021
Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định, Hội LHPN tỉnh, Hội nông dân tỉnh phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ và ký kết thỏa thuận liên ngành về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2026.

         Tham dự hội nghị có ông Ngô Lam Sơn - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nam Định; Bà Trần Thị Định - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Ông Trịnh Thiết Cương - Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Nam Định, Giám đốc Agribank các huyện; Trưởng phòng đầu tư vốn, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong triển khai thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ.       

 

Đ/c Trần Thị Định – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các Tổ trưởng TK&VV

 

Đc Trần Thị Định - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể

        Sau 5 năm thực hiện thỏa thuận liên ngành về thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo tính thần Nghị định 55/CP, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định là cánh tay nối dài của Agribank trong công cuộc phát triển tam nông, nguồn vốn vay được tăng trưởng hàng năm. Đến nay, Ngân hàng đã cho vay tại 96 tổ với 2.152 thành viên, tổng dư nợ 388.772 triệu đồng (tăng 177.821 triệu đồng so với năm 2016). Quá trình phối hợp đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện công tác báo cáo, thống kê đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; đồng thời cung cấp, trao đổi thông tin về hoạt động của tổ vay vốn theo đúng thỏa thuận. Thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn vay, tỷ lệ hội viên tham gia các hoạt động của Hội ngày càng cao, góp phần nâng tỷ lệ tập hợp hội viên toàn tỉnh đến nay là 76%. Có thể khẳng định, hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Nam Định đã đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng tại khu vực nông thôn, đảm bảo quản lý an toàn nguồn vốn vay, đáp ứng đầy nhu cầu vay vốn của hội viên phụ nữ, góp phần đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi và hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c Trần Thị Định – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ký kết văn bản thỏa thuận nhận ủy thác

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh trao tặng 10 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân Tổ trưởng TK&VV thuộc các huyện Ý Yên, Mỹ Lộc đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 55/CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020tiến hành tổ chức ký kết văn bản thỏa thuận liên ngành trong giai đoạn tiếp theo, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình phối hợp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

                                   Bích Ngần - Hội LHPN tỉnh Nam Định:: Tin khác