Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 25 / 05 / 2022
Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII đi vào cuộc sống, phù hợp với điều kiện thực tế và công tác Hội của các đơn vị, địa phương. Ngày 24/5/2022, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc.

 


Đ/c Trần Thị Định - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

             Theo đó, Hội nghị diễn ra trong 01 ngày và khai mạc lúc 7h30’ do Đồng chí Trần Thị Định - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nội dung buổi sáng là chương trình tập huấn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII với các nội dung cụ thể như: Tổng quan chung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII (những điểm điều chỉnh bổ sung so với Nghị quyết Đại hội PN toàn quốc lần thứ XIII) và 3 Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đ/c Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh truyền đạt bài giảng tại hội nghị             Đ/c Nguyễn Thị Hồng Mận - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Gia đình xã hội - Kinh tế, 
Hội LHPN tỉnh truyền đạt bài giảng tại hội nghị

Nội dung buổi chiều được tập trung vào phần Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội về các vấn đề như: Triển khai một số văn bản, chính sách mời về nguồn vốn nhận ủy thác NHCSXH; Nhiệm vụ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, an toàn cho PN và trẻ em, hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ; Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và công tác tổng hợp thông tin báo cáo; Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tiếp nhận và giải quyết đơn thư và công tác nắm bắt, phản ánh Dư luận xã hội.
 


Phiên thảo luận giữa các Đ/c lãnh đạo Tỉnh Hội và các huyện, thành phố, đơn vị TT


             Kết thúc mỗi buổi tập huấn là phần thảo luận
về các đề xuất, kiến nghị, những điểm mới của Nghị quyết cần được giải đáp giữa các đơn vị và Thường trực Hội LHPN tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra.

Thông qua hội nghị tập huấn các đồng chí giảng viên là Thường trực, lãnh đạo các Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh đã cung cấp, bồi dưỡng, nâng cao và cùng trao đổi với chị em về những kiến thức, kỹ năng về các nội dung thiết thực trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị là cơ hội để cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội, của địa phương góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra.

Sau hội nghị triển khai Nghị quyết ở cấp tỉnh, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố tập trung triển khai quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Qua đó, từng cấp Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong việc đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Ngô Hoa - Ban Tuyên giáo - CSLP


:: Tin khác