Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 06 / 03 / 2023
Cán bộ công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)


Ngày 03/3/2023, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị  lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh chủ trì 24/24 cán bộ, công chức tham dự.

Hội nghị lấy ý kiến của toàn thể cán bộ công chức cơ quan về toàn bộ nội dung dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm XVI Chương, 236 Điều; trong đó tập trung vào một số nội dung  mới của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm 9 nội dung trọng tâm, tập trung các nội dung  liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phụ nữ với vai trò là người sử dụng đất như: trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất…

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, công chức cơ quan đã nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật đất đai. Dự thảo Luật Đất đai đã đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Đ/c Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đa số các ý kiến khẳng định: Dự thảo Luật có nhiều điểm mới phù hợp thực tiễn, khắc phục những bất cập trong Luật hiện hành. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiếnquan tâm góp ý vào các vấn đề: Quy hoạch sử dụng đất; Đền bù, hỗ trợ của nhà nước khi giải phóng mặt bằng; Khung giá đất, bảng giá đất; Điểm mới trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thuế thu nhập khi giao dịch; Quản lý đất, đất cho thuê lâu dài và quỹ nhà ở….

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thúy Nhài đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức cơ quan căn cứ kế hoạch của TW Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường hướng dẫn, đôn đốc Hội LHPN 10 huyện, TP và đơn vị trực thuộc tiếp tục lấy kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai

Trần Sâm - Ban TGCSLP Hội LHPN tỉnh:: Tin khác